ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cele mai imporante modificări ce vor fi aduse legislației insolvenței, comentate de Cătălina Mihăilescu (Țuca Zbârcea & Asociații) | Cum lucrează echipa poziționată de Legal 500 (2021) în Tier 1 în practica de Insolvență ̸ Restructurare. Despre avocați, legislație și mandate relevante

19 Mai 2021   |   Ștefania Enache

Țuca Zbârcea & Asociații este furnizor de top de servicii juridice acordate atât creditorilor, cât și debitorilor, notează ultima ediție a directorului Legal 500

Cătălina Mihăilescu, Managing Associate al Tuca Zbârcea & Asociatii

 
 
Prelungirea pandemiei, scăderea consumului, accentuarea blocajului financiar, creșterea inflației sunt câțiva dintre factorii care vor influența major mediul de afaceri, astfel încât în 2021, dar și în anii următori, vom asista la o creștere a numărului procedurilor de insolvență.„Recurgerea la timp la proceduri adecvate, care să corespundă gradului de afectare a situației financiare cu care se confruntă debitorii, ar putea avea ca rezultat finalizarea cu succes a unor proceduri ce implică planuri de restructurare. Ca și până acum, companiile mici vor fi cele care, probabil, vor resimți cele mai mari dificultăți. Domeniile cele mai afectate de pandemia COVID-19 cum sunt HoReCa, comerțul tradițional, industria de evenimente, serviciile, transportul aerian se vor confrunta cu un număr mai ridicat de insolvențe”, a declarat pentru BizLawyer Cătălina Mihăilescu, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații, avocat implicat în gestionarea proiectelor de insolvență ale firmei.


Schimbările legislative care se pregătesc în domeniul insolvenței ar putea deveni un sprijin real pentru firmele aflate în dificultate. Cătălina Mihăilescu explică faptul că modificările Legii insolvenței, propuse prin proiectul aflat în dezbatere publică, vin în contextul obligației României de a implementa Directiva (UE) 2019/1023 ale cărei obiective vizează armonizarea legislației în domeniul restructurării la nivelul tuturor statelor membre, reglementarea unor proceduri mai eficiente, cu o durată rezonabilă de timp, costuri reduse și grad de recuperare a creanțelor cât mai ridicat, încurajarea companiilor aflate în dificultate să recurgă la proceduri de restructurare încă de la primele semne ale declinului pentru a maximiza șansele de salvare a businessului.

„Având în vedere acest context și obiectivele Directivei, cele mai importante modificări propuse vizează procedurile de prevenire a insolvenței. Printre acestea se numără înlăturarea procedurii mandatului ad-hoc, procedură care s-a dovedit ineficientă și neutilizată în practică. De asemenea, introducerea procedurii acordului de restructurare are un caracter parțial confidențial și extrajudiciar, scopul instituirii acesteia fiind de a pune la dispoziția debitorului aflat în dificultate financiară, dar și a partenerilor creditori a unui instrument de restructurare care să confere părților o largă marjă de negociere. Obiectivele negocierilor ar consta pe de o parte, în restructurarea activității debitorului, iar pe de altă parte în achitarea într-un procent cât mai mare a creanțelor restante și într-un termen scurt și cu costuri minime”, detaliază expertul Țuca Zbârcea & Asociații.

De asemenea, modificări importante sunt aduse în privința concordatului preventiv, urmărindu-se alinierea acestei proceduri la standardele procedurilor de prevenție pe care Directiva intenționează să le impună statelor membre, dar și corijarea unor deficiențe constatate în practică în implementarea actualei reglementări naționale.
Se încearcă o implicare mai mică a instanțelor de judecată

Procedura acordului de restructurare intervine în contextul în care procedura mandatului ad-hoc s-a dovedit a fi total ineficientă. Prin această schimbare se dorește o accentuare a laturii de prevenției, procedură la care debitorul aflat  în dificultate să fie interesat să recurgă având în vedere libertatea de negociere de care dispune, implicarea minoră a instanțelor de judecată, sprijinul pe care îl poate obține de la practicianul în insolvență, posibilitatea restructurării activității într-un termen scurt și cu costuri reduse.  

„Un alt avantaj al acestei proceduri este reprezentat de caracterul parțial confidențial și extrajudiciar, care diminuează astfel mult posibilitatea afectării imaginii debitorului care recurge la o astfel de procedură. Deși libertatea de negociere a părților reprezintă o caracteristică majoră a acestei proceduri, rolul practicianului este important, desemnarea acestuia fiind de altfel obligatorie”, precizează avocatul.

În privința negocierilor propriu-zise, practicianul în insolvență ar trebui să apară ca un mediator obiectiv al cărui scop să fie realizarea unui echilibru între interesele celor două părți aflate în negociere. Cătălina Mihăilescu subliniază faptul că esențială va fi constribuția practicianului la întocmirea planului de restructurare. „Experiența practică și cunoștințele teoretice ale practicianului în insolvență sunt absolut necesare întocmirii unui plan care să corespundă nu numai intereselor economice ale părților, ci și cerințelor impuse de reglementările aplicabile, astfel încât să poată fi obținută confirmarea acordului de restructurare din partea instanței de judecată competente”, nuanțează specialistul.

Se pregătesc schimbări substanțiale în procedura concordatului preventiv


Noua legislația va aduce schimbări substanțiale și în ceea ce privește procedura concordatului preventiv. O primă modificare care ar putea avea un impact important constă în acordarea legitimității procesuale active și creditorilor cu privire la deschiderea procedurii concordatului. „Așadar, dacă potrivit reglementării actuale numai debitorul putea solicita deschiderea procedurii concordatului, proiectul de lege, în acord cu prevederile Directivei, acordă și creditorilor acest drept, condiționat însă de obținerea prealabilă a acordului debitorului. Deși aparent condiția obținerii acordului prealabil al debitorului poate sugera ineficiența acestei reglementări, acordarea inițiativei creditorilor poate încuraja debitorul să accepte o propunere în sensul deschiderii concordatului, bazându-se pe deschiderea exprimată de creditori care creează astfel premisele ca restructurarea să beneficieze de sprijinul acestora”, explică avocatul.

De asemenea, suspendarea de drept a executărilor silite pentru o perioadă de maximum patru luni de la data deschiderii procedurii, cu posibilitatea prelungirii acesteia, reprezintă o reglementare nouă, care poate avea un impact pozitiv asupra eficienței acestei proceduri, debitorii putând fi încurajați să încerce restructurarea în cadrul unui concordat beneficiind de „confortul” că negocierile cu creditorii nu vor fi afectate de executări individuale.

În același registru se înscrie și majorarea de la 24 de luni (cu posibilitatea prelungirii cu 12 luni) la 48 de luni cu menținerea posibilității de prelungire cu 12 luni a termenului maxim pentru implementarea măsurilor stabilite prin planul de restructurare. Avocatul este de părere că este o modificare care, de asemenea, poate duce la eficientizarea acestei proceduri. În același registru se înscrie diminuarea de la 20 % la 10% a procentului minim privind plățile obligatorii ce trebuie efectuate de debitor în primul an.

Un alt set de modificări vizează definirea unor noțiuni cu care procedura operează în condițiile în care s-au constatat neclarități asupra conceptelor respective, care au dat naștere unor interpretări diferite și, în consecință, unor dificultăți în aplicarea acestei proceduri.

„În scopul obținerii unor rezultate cât mai bune, sunt instituite o serie de modificări care apropie această procedură de pre-insolvență de cea de reorganizare. Din această categorie amintim exprimarea votului asupra programului de restructurare pe categorii de creditori și instituirea condițiilor în care poate fi modificat planul de restructurare.Tot în categoria modificărilor importante trebuie amintită și clarificarea regimului creditorilor care au creanțe neafectate de concordat. Astfel, devine evident că aceștia pot iniția proceduri de executare silită asupra debitorului aflat în concordat, instituindu-se însă  obligația ca, anterior demarării acestora, să notifice debitorul. În plus, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, debitorul poate negocia cu privire la aderarea creditorului la planul de restructurare, creditorul fiind obligat să participe la negociere, în caz contrar  cererea de încuviințare a executării silite urmând a fi respinsă ca prematur formulată”, mai spune Cătălina Mihăilescu.

Expertul Țuca Zbârcea & Asociații consideră că modificările propuse prin proiectul de lege aflat în dezbatere publică sunt binevenite. „Având în vedere criza determinată de pandemia de COVID-19, companiile au fost mai preocupate de evitarea unor potențiale riscuri de a ajunge în dificultate financiară și de luarea unor măsuri de prevenție. Apreciem astfel că proiectul de lege vine într-un context care ar putea crește impactul favorabil al modificărilor propuse. Modificarea consistentă a procedurilor de pre-insolvență poate reduce semnificativ reticența de care au dat până acum dovadă debitorii, în privința inițierii acestor proceduri. De asemenea, neîncrederea creditorilor în șansele de reușită a procedurilor de pre-insolvență sau refuzul de a susține inițiative de restructurare venite din partea partenerilor aflați în dificultate financiară ar putea fi redusă ca efect al modificărilor propuse”, punctează avocatul.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 


Avocații sunt provocați să ofere soluții rapide, inovative, eficiente

O analiză a mandatelor acordate Țuca Zbârcea & Asociații în primul trimestru al acestui an denotă un interes sporit al clienților de a fi informați cu privire la noutățile legislative, la modificările cu impact asupra activităților lor și totodată o atenție sporită asupra gestionării resurselor proprii, cu scopul de eficientizare a acestora și de diminuare a riscului de a ajunge în situații de dificultate economică.

De asemenea, contextul economico-financiar și social general a făcut ca anul 2020 să fie unul foarte interesant pentru echipa de insolvență din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații, cu multe provocări care i-au mobilizat pe avocați astfel încât să vină cu soluții rapide, inovative, eficiente și adaptate nevoilor fiecărui client în parte.  

„Strategiile propuse de echipa noastră sunt construite pentru a răspunde în mod rapid și eficient atingerii obiectivelor urmărite de clienți. Ele au ca premisă o înțelegere corectă a situațiilor de fapt concrete ale clienților și a mecanismelor și relațiilor economico-financiare în care aceștia sunt implicați, coroborată cu o bună cunoaștere și o judicioasă interpretare a prevederilor legale în continuă schimbare. Sunt avocat specializat în materia insolvenței și fac parte dintr-o echipă ce cuprinde trei avocați, integrați departamentului de litigii al Țuca Zbârcea și Asociații. Coordonarea acestei echipe este realizată de Ioana Hrisafi, Partener al firmei. De asemenea, Florentin Țuca, Managing Partner al firmei asigură coordonarea generală a departamentului de Litigii și Arbitraje”, precizează expertul Țuca Zbârcea & Asociații.

Cătălina Mihăilescu amintește faptul că, în contextul actual, aflat sub efectele pandemiei COVID-19, în care participanții la viața economică manifestă o atenție sporită asupra riscurilor potențiale ale operațiunilor și tranzacțiilor avute în derulare sau ale unor proiecte noi, cele mai des întâlnite probleme constau în identificarea unor mijloace legale variate, care să permită atingerea obiectivelor urmărite de clienți, însoțite de o evaluare a riscurilor corespunzătoare fiecărei strategii propuse și, bineînțeles, determinarea strategiei optime.

„Activitățile prestate de avocații Țuca Zbârcea & Asociații, specializați în materia insolvenței, sunt variate, pornind de la realizarea unor analize și opinii legale cu privire la diferite aspecte legate de procedura insolvenței, până la redactarea de acte specifice acestei materii și asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată și/sau a celorlalte organe care aplică procedura. Analizele noastre au ca rezultat propunerea unor strategii individuale, care să răspundă cât mai bine situațiilor concrete și intereselor și obiectivelor fiecărui client în parte”, adaugă avocatul.

Cel mai adesea, avocații Țuca Zbârcea & Asociații specializați în materia insolvenței primesc mandate din partea creditorilor care întâmpină dificultăți în activitatea de recuperare a creanțelor. „Implicarea noastră vizează atât activități de asistență juridică și reprezentare în cadrul unor proiecte care inițial nu au o componentă de insolvență, dar care ulterior evoluează în această direcție, dar și activități strict specifice procedurilor de pre-insolvență și de insolvență. În mod cert, perioada incipientă a procedurilor, în care se determină situația debitorului și se identifică mijloacele legale de urmat, necesită implicarea cea mai consistentă din partea noastră”, subliniază Cătălina Mihăilescu.

Proiectele gestionate în materia insolvenței vizează, în primul rând, clienții tradiționali, care desfășoară activități în cele mai diferite ramuri de activitate - bancar, energie, farma, construcții, comerț, aviație, consultanță financiară și de afaceri etc.

Implicarea avocaților Țuca Zbârcea & Asociații specializați în materia insolvenței intervine în momente diferite în funcție de situațiile concrete cu care se confruntă clienții firmei și de calitatea acestora în cadrul procedurilor. „Astfel, în ipoteza în care mandatul vine din partea unui client aflat într-o situație financiară ce ar putea atrage aplicarea unei proceduri prevăzute de Legea nr. 85/2014, activitățile noaste implică, cel mai adesea, analize premergătoare inițierii unei proceduri de pre-insolvență sau de insolvență și continuă pe toată durata derulării acestora. În cazul unor mandate primite din partea unor clienți-creditori, etapa procedurilor de insolvență în care intervenim depinde de momentul în care aceștia iau cunoștință sau sunt informați cu privire la eventuale proceduri la care sunt supuși debitorii lor”,  explică specialistul.

 


Mandate relevante

Potrivit informațiilor deținute de BizLawyer, Țuca Zbârcea & Asociații a asistat Carpatair în cadrul procedurii de insolvență inițiată la cererea clientului și finalizată cu reorganizarea clientului și reinserția sa în circuitul economic.

De asemenea, echipa firmei a mai asistat o bancă internațională în cadrul procedurii de insolvență a unui debitor activ pe piața imobiliară finalizată cu valorificarea în favoarea clientului a celui mai important activ al debitorului aflat în patrimoniul debitorului și sub garanția clientului.

Un alt mandat care a fost încredințat avocaților de la Țuca Zbârcea & Asociații constă în asistarea și reprezentarea unui grup financiar francez în cadrul procedurii de insolvență privind un debitor român, proiect finalizat cu recuperarea integrală a creanței deținute de client în valoare de peste 28 milioane de euro.

Din punctul de vedere al avocaților, unul dintre proiectele cele mai interesante a implicat coroborarea unor probleme specifice insolvenței în conformitate cu normele interne cu aplicarea legislației europene în contextul deschiderii unei proceduri de pre-insolvență într-un alt stat membru al Uniunii Europene. De altfel, acesta a fost și cel mai dificil mandat, care a implicat un element de extraneitate, aplicarea legislației europene, analiza privind condițiile în care pot fi derulate proceduri paralele în mai multe state membre ale Uniunii Europene și a efectelor asupra creditorilor naționali. Dificultatea proiectului a fost determinată de situația specială și de lipsa unei practici interne cu privire la aspectele de drept pe care le-a implicat proiectul respectiv. În aceste condiții, pozițiile procesuale exprimate de experții Țuca Zbârcea & Asociații au avut clar caracter de inovație, interpretările fiind reținute de instanțele de judecată naționale.

În gestionarea acestor proiecte au fost implicați trei avocați, partenerul coordonator fiind Robert Roșu.

Un alt proiect interesant a implicat acordarea de servicii de asistență juridică și reprezentare pentru o societate de leasing în cadrul procedurii de concordat preventiv deschisă cu privire la un debitor activ în domeniul transporturilor. Acest proiect este coordonat de Cătălin Băiculescu, fiind implicați alți trei avocați din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații.

La ora actuală, echipa de avocați are în derulare multe proiecte interesante, atât prin prisma valorii creanțelor în discuție,  cât și din perspectiva complexității problemelor de drept pentru soluționarea cărora este necesară coroborarea legislației din materia insolvenței cu reglementări aplicabile diferitelor arii în care activează părțile implicate.

Trebuie menționat, de asemenea, că, în gestionarea proiectelor din materia insolvenței, avocații Țuca Zârcea & Asociații au avut colaborări cu firme de avocatură care activează în alte state, printre care: Advokátní kancelář Rovenská & partneři, s.r.o. – Republica Cehă,  Sey Chambers – Insulele Seychelles, Andersen – Spania, Gianni & Origoni – Italia.

Țuca Zârcea & Asociații este poziționată de ghidurile juridice internaționale pe prima treaptă a competeței profesionale. Firma iese în evidență prin divizia sa specializată în insolvență, TZA Insolventa, în care partenerii Robert Roșu și Ciprian Dragomir sunt și practicieni certificați în insolvență, notează directorul internațional Legal 500. Firma este activă atât de partea debitorilor, cât și a creditorilor, reprezentând bănci și multinaționale mari în materie transfrontalieră, inclusiv refinanțări.

Atât Ciprian Dragomir, cât și Robert Roșu, ambii parteneri Țuca Zbârcea & Asociații, sunt evidențiați ca Leading Individuals în această arie. Printre clienții cheie din practica de Insolvență/Restructurare pot fi menționați Société Générale, OMV Petrom, Bancpost, Omilos Oradea, BRD Groupe Société Générale, Carpatair și Nicolae Petrov, actualul președinte și director executiv al Carpatair, Raiffeisen Leasing, Y.G. PROPRIETATI, Banca Comerciala Romana (BCR), ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő sau Astaldi SPA Italia Suc. București.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 110 / 5740
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: GNP Guia Naghi & Partners recrutează tineri avocați | Consultanță
Radu și Asociații SPRL devine Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is looking for ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII is recruiting aspiring lawyers admitted to the Bar in the 2021 session
GDPR, după primii 3 ani | Avocații NNDKP spun că operatorii economici alocă mai multe resurse, inclusiv financiare și de personal, pentru respectarea regulilor de protecția datelor. Solicitările cele mai dificile, dar în același timp și cele mai frumoase, sunt cele care vin cu noi situații de fapt, la care autorii Regulamentului nici nu s-au gândit probabil
LegiTeam: Voicu & Filipescu is currently looking for junior lawyers
Ce trebuie să știe absolvenții care vor să prindă un loc în echipa Popescu & Asociații, firmă prețuită de clienți și premiată de directoarele internaționale | Mulți dintre stagiarii din trecut sunt avocații de bază de astăzi, au mini-echipe pe care le coordonează și lucrează în mandate de rezonanță. Octavian Popescu, Partener: Suntem bucuroși să putem împărtăși cu viitorii profesioniști principiile și mai ales realitățile care stau la baza succesului în avocatură, că avem oportunitatea de a deveni mentori și de a-i inspira să fie cei mai buni
Activitatea de M&A din ECE a crescut cu 50% în volum și cu 54% în valoare în S1 – 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut | Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Încrederea și apetitul investițional sunt menținute la cote ridicate. În România, mizăm în continuare pe sectoarele care au fost motoare de creștere în ultima perioadă. Rodica Manea, Partener: Investitorii includ criteriile ESG în strategiile lor de M&A și due diligence
LegiTeam | CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for junior lawyers
LegiTeam: Radu și Asociații SPRL is recruiting junior lawyers for the consultancy practice
Avocații NNDKP spun că tranzacțiile locale sindicalizate vor crește atât ca număr, cât și ca dimensiune, marcând în mod lent, dar sigur, apariția unei veritabile piețe locale de împrumuturi de acest tip. Valentin Voinescu, Partner: Suntem doar la începutul acestui trend al finanțărilor sindicalizate pentru proiecte ESG, pe care îl vedem urcând substanțial în următorii 5 ani. Vorbim de o reală separare a clienților băncilor în clienți cu rating ridicat în ESG și restul, aspect care ne așteptăm să aibă consecințe formidabile
Cele mai sensibile aspecte din mandatele avocaților specializați în protecția datelor cu caracter personal de la Guia Naghi & Partners au fost legate de incidentele de securitate. Bianca Naghi, Partener: Proiectele transfrontaliere care au avut în vedere conformitatea cu legislația privind protecția datelor în multiple State Membre, dar și proiectele unor companii care au dorit identificarea cerințelor legale aplicabile unor produse digitale extrem de inovatoare, au fost cele mai complicate
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...