ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cum lucrează avocații KPMG Legal specializați în Dreptul Muncii | Cele mai multe mandate vin de la companii multinaționale, iar proiectele acoperă o gamă largă de procese de reorganizare a structurilor interne ale clienților. Asistență într-un proces complex de restructurare, cu peste 1000 de concedieri

13 Noiembrie 2019   |   Ștefania Enache

De asemenea, printre proiectele desfășurate în ultimul an s-au numărat și cazuri de încetare a relațiilor contractuale cu membri ai managementului companiei.

Laura Toncescu, Partner KPMG, Head KPMG Legal si Irina Stănică, Manager KPMG Legal, Head of Employment practice

 
 
Asistăm la o tendință de digitalizare a proceselor din departamentele de HR, iar aceste schimbări generează un volum semnificativ de proiecte. „Ca și mandate acordate, în ultima perioadă, echipei noastre de avocați specializați în dreptul muncii, s-au remarcat proiectele de implementare a prevederilor GDPR în zona de HR, restructurări la nivelul de grupuri de companii multinaționale, identificarea unor soluții cât mai flexibile a organizării timpului de muncă (inclusiv telemuncă), structurarea si redefinirea beneficiilor acordate salariaților, participarea la negocieri colective de muncă complexe”, a declarat pentru BizLawyer Laura Toncescu, Partner KPMG, Head KPMG Legal.


Un efect important al trendului de digitalizare este nevoia de regândire a proceselor de business. Pe acest fond, avocații au asistat la numeroase procese de reorganizare parțială sau totală a structurilor interne ale clienților, fiind împuterniciți cu diverse mandate în zona de reducere de personal, fie că a fost vorba de încetări de comun acord ale raporturilor de muncă, fie de concedieri individuale pentru motive independente de persoana acestuia sau concedieri colective.

„În zona de reducere de personal am observat tendința clienților de a opta pentru încetarea de comun acord a raporturilor de muncă, evident, cu acordarea unui pachet salarial compensatoriu, în detrimentul parcurgerii etapelor anevoioase aferente concedierilor. Cu toate acestea, subliniem că această soluție nu poate fi considerată una universal valabilă și aplicabilă tuturor situațiilor în care se pune problema încetării raporturilor de muncă, oportunitatea aplicării acesteia urmând a fi apreciată de la caz la caz. Totodată, zona de mobilitate internațională a fost și este o arie din zona de HR care generează proiecte constante, proiecte în care lucrăm interdependent atât cu echipa locală de consultanță fiscală KPMG, dar și cu birouri din rețeaua globală KPMG, ceea ne permite o abordare multidisciplinară a proiectelor. În ceea ce privește mandatele din sfera negocierilor colective desfășurate în cadrul procesului de constituire a unei societăți europene, remarcăm în ultima perioadă o creștere a numărului acestor tipuri de proiecte, care se remarcă prin implicațiile complexe de drept comparat”, explică Irina Stănică, Manager KPMG Legal.

Avocatul amintește că, în contextul juridic actual, apare ca indispensabilă adaptarea proceselor și documentelor HR la cerințele prevăzute de Regulamentul GDPR. „Astfel, chiar și la mai mult de un an de la intrarea în vigoare a acestui regulament am resimțit o creștere semnificativă a mandatelor venite din partea clienților, aceștia continuând să acorde o atenție sporită obligațiilor ce le incumbă în legătură cu protecția datelor cu caracter personal ale salariaților, fiind preocupați de asigurarea conformității tuturor proceselor desfășurate în zona HR cu prevederile Regulamentului GDPR. Ca urmare, ca un efect firesc al acestei cerințe existente la nivel de piață, avocații specializați în dreptul muncii au colaborat și colaborează în strânsă legătură cu avocații specializați în protecția datelor cu caracter personal pentru acoperirea tuturor aspectelor relevante și cu impact asupra businessului”, menționează Irina Stanică.


În zona de optimizări fiscale a pachetului salarial al angajaților, odată cu trecerea sarcinii achitării contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, specialiștii au fost implicați în numeroase proiecte în care avocații specializați în dreptul muncii au colaborat constant cu echipa de consultanță fiscală KPMG. „Am observat un interes crescut al clienților în identificarea de soluții optime pentru menținerea nivelului salarial al angajaților existent înainte de modificarea cadrului legislativ aplicabil în domeniul contribuțiilor sociale”, detaliază profesionistul KPMG.

Mai mult, după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 114/2018, experții KPMG au fost mandatați în numeroase proiecte venite din partea clienților care activează în domeniul construcțiilor, proiecte în care avocații specializați în dreptul muncii au lucrat în strânsă legătură cu echipa de consultanță fiscală KPMG. În cadrul acestor mandate se remarcă interesul clienților în identificarea cadrului pentru aplicarea facilităților fiscale oferite de acest act normativ.

De asemenea, printre proiectele desfășurate în ultimul an s-au numărat și cazuri de încetare a relațiilor contractuale cu membri ai managementului companiei. În cele mai multe dintre cazuri s-a observat tendința clienților de a opta pentru o încetare amiabilă a raportului de muncă, acompaniată de acordarea de compensații financiare. „Bineînțeles, în multe dintre cazuri implementarea chiar și a unei încetări de comun acord s-a dovedit a fi un proces anevoios, determinat de negocierile purtate de către angajator cu salariatul în cauză cu privire la aspectele de ordin compensatoriu”, susține Laura Toncescu.

Care sunt solicitările clienților

Partenerul KPMG precizează că, în zona de vânzare de business, cele mai frecvente întrebări primite din partea clienților se referă la implicațiile TUPE, cu accent asupra obligațiilor ce le revin cedentului și cesionarului cu privire la salariații implicați în transfer. „În ceea ce privește restructurările de personal, acestea trebuie minuțios pregătite și atent implementate, preocuparea clienților fiind de a diminua riscurile de contestare în fața instanțelor de către salariați a deciziilor de concediere. Aspectele asupra cărora avocații noștri specializați în dreptul muncii acordă consultanță juridică în cazul restructurării unei companii, fie că vorbim despre un transfer de business sau o externalizare a serviciilor, sunt complexe și au în vedere atât etapa anterioară implementării unei astfel de structuri, cât și cea ulterioară, post implementare. În cadrul unor astfel de proiecte este acordată atenție deosebită identificării de soluții practice, aplicabile nevoilor specifice de business ale clientului, care, totodată, să se plieze în totalitate rigorilor legii. De asemenea, în cadrul derulării unor astfel de proiecte considerăm că este foarte importantă cunoașterea și înțelegerea specificului afacerii clientului, aceasta pentru a identifica cât mai corect și mai complet nevoile sale pentru a veni cu soluții juridice eficiente și a minimiza eventualele riscuri care pot interveni”, apreciază expertul KPMG.

În perioada 2018-2019, avocații KPMG specializați în Dreptul muncii au fost implicați în mod constant în diverse proiecte privind restructurarea activității care au implicat atât concedieri, cât și transfer de personal.

În această categorie se remarcă un proiect care s-a diferențiat prin complexitatea și amploarea determinate de consecințele legale inerente implementării unei concedieri colective, dat fiind faptul că acel mandat a presupus concedierea unui număr mai mare de o mie de salariați. „Este cunoscut faptul că implementarea unei concedieri colective este o procedură complexă, care presupune parcurgerea întocmai a unor etape procedurale strict reglementate de Codul Muncii, etape a căror nerespectare atrage după sine importante consecințe juridice în sarcina angajatorului, precum și expuneri de ordin economic, dar și reputațional. În decursul ultimei perioade avocații noștri au lucrat intens în cadrul mai multor proiecte de vânzare de business, proiecte care ne-au oferit oportunitatea de a lucra în strânsă legătură cu colegii noștri din rețeaua internațională KPMG Legal. Serviciile noastre au constat atât în efectuarea de activități de due diligence, cât și în asistență acordată pentru perfectarea tranzacției din punct de vedere al implicațiilor de dreptul muncii, inclusiv pentru diminuarea sau înlăturarea completă a riscurilor identificate în cadrul procesului de due diligence”, nuanțează Laura Toncescu.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

În cele mai multe dintre mandatele primite, KPMG a lucrat încă din faza incipientă a proiectului, astfel că avocații au avut ocazia să coordoneze în întregime procesul de restructurare având posibilitatea de a depune toate diligențele în vederea evitării cu succes a potențialelor situații litigioase. „În cadrul proiectelor în care am fost implicați am încercat întotdeauna a identifica absolut toate riscurile și a veni cu soluțiile de rigoare prin respectarea cu strictețe a pașilor impuși de lege, asigurând succesul clienților în litigiile intentate de către salariați împotriva acestora ca urmare a măsurile dispuse”, punctează Irina Stănică.

„În contextul de business actual foarte multe companii colaborează cu avocați in house, însă pentru aspecte specifice și complexe, cum sunt restructurările de personal, acestea apelează de cele mai multe ori la consultanța avocaților de specialitate din domeniul dreptului muncii. Pe cale de consecință, am fost implicați în diverse astfel de colaborări, rolul nostru fiind, în principal, acela de a elabora strategia, de a identifica aspectele sensibile precum și de a propune soluții adaptate necesităților presupuse de proiect. Nu mai puțin adevărat este că și departamentului juridic intern al clienților îi revine un rol important, acesta fiind acela de a ne oferi în mod constant și complet o imagine fidelă a situației de fapt și de a ne comunica așteptările și necesitățile care au stat la baza demarării unui astfel de process”, mai spune Laura Toncescu.

Structura clienților include mai ales companii mari


Cele mai multe mandate pe care avocații axați pe Dreptul muncii le primesc vin din partea companiilor foarte mari care au prezență nu numai pe piața din România, ci și la nivel global. „Experiența noastră de a colabora cu companii mari și foarte mari este facilitată și de deschiderea pe care afilierea la rețeaua globală KPMG o oferă societății noastre de avocatură. Pe partea de reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, așa cum am mai menționat, echipa noastră de avocați specializați în dreptul muncii asigură inclusiv astfel de servicii juridice, clientul beneficiind de asistență juridică interdisciplinară”, declară Laura Toncescu.

KPMG Legal este o societate de avocatură cu o poziție unică în cadrul rețelei internaționale de societăți de avocatură afiliate KPMG Legal Global. În prezent, societatea de avocatură numără 28 avocați, parteneri și avocați colaboratori, care contribuie la crearea unei societăți de avocatură de un înalt profesionalism, construită pe fundația unei vaste experiențe și a unei baze de clienți impresionante acumulate de-a lungul a mai mult de 20 de ani de prestare de servicii juridice pe piața din România. 

Echipa de Dreptul muncii din cadrul KPMG Legal este formată din 4 membri și este coordonată de Irina Stănică, Head of Employment practice, și supervizată de doi dintre partenerii coordonatori ai societății de avocatură, Laura Toncescu si Vlad Peligrad. Echipa este integrată în rețeaua globală din cadrul KPMG, beneficiind de o vastă expunere către proiecte interdisciplinare multinaționale.

Laura Toncescu are o experiență de peste 20 ani în furnizarea serviciilor juridice, fiind implicată în numeroase proiecte care au reprezentat pionierate în piața românească  și în numeroase proiecte cu o complexitate deosebită. Laura a acordat consultanță inclusiv pe teme legate de digitalizare (incluzând efectele juridice ale diverselor forme de semnătură electronică, expl. recunoaștere facială, vocală etc) și GDPR.

Vlad Peligrad are peste 17 ani de practică juridică în companii internaționale de avocatură, cu o experiență vastă în litigii și arbitraj, proceduri de insolvență, investigații de fraudă și gestionarea crizelor. Expertiza de specialitate include asistarea și reprezentarea marilor companii internaționale și locale, în toate tipurile de litigii: civile, fiscale, white collar, precum și arbitraje internaționale și locale.

Cu o experiență de peste 17 ani în domeniul Dreptului muncii, în societăți de avocatură internaționale și in-house, Irina Stănică s-a alăturat echipei KPMG Legal în vara anului 2017, aducând o plus valoare practicii prin expertiza sa în aspecte privind următoarele arii de activitate: discriminare și egalitate de tratament la locul de muncă, planuri de beneficii, restructurări și procese de outsourcing, detașări transnaționale, aspecte de compliance privind raporturile de muncă, TUPE.

Avocații din echipa de Dreptul Muncii a KPMG Legal au asistat clienți din domeniile automotive, telecom, servicii financiare, oil&gas, construcții, producție de materiale de construcții, transport etc. Proiectele enumerate mai sus au presupus, fără a face o enumerare exhaustivă, acordarea de asistență juridică în procesul de implementare de concedieri colective, transfer de întreprindere, efectuarea de diagnoză juridică de tip due diligence, organizarea procesului de constituire a comitetului european de întreprindere, analiză privind recalificarea raporturilor contractuale dintre părți în raporturi de muncă, implementarea de proceduri privind telemunca și munca on call, precum și elaborarea și implementarea de proceduri de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariaților.Intră pe LadyLawyer.ro și află mai multe despre activitatea, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locală
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 224 / 5368
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
ÎCCJ a redus cu 30% amenda dată de Consiliul Concurenței firmei Pelicanul Grup Taxi SRL. Avocații MUSLIU & Asociații, in prim plan
Reff & Asociații | Deloitte Legal îl promovează în rolul de Partener și coordonator al practicii de litigii și arbitraje pe Mihnea Galgoțiu-Săraru
Echipa de Employment de la NNDKP a avut mandate inedite, cu elemente de noutate generate de un context legislativ provocator, care a testat atât experiența avocaților, cât și capacitatea de a inova, de a găsi soluții aplicate situației și nevoilor clienților. Aspectele locale de interes au fost completate cu elemente relevante de la nivel global, colaborările internaționale aducând valoare adăugată serviciilor oferite
LegiTeam: CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații recrutează avocat asociat senior (Corporate ̸ M&A)
League Tables of Legal Advisors MergerMarket - S1 2020 I Pandemia a evaporat o treime din piața de fuziuni și achiziții. China s-a recuperat rapid, SUA – cel mai puternic declin. Ce firme de avocați cu prezență locală s-au evidențiat în Top 20 global, european și în regiunea CEE
Zamfirescu Racoți Vasile & Partners câștigă la CJUE procesul privind aplicarea principiului nominalismului monetar în contractele de credit în valută
Avocații Leroy și Asociații prevăd o creștere a numărului de litigii în comerț și asigurări, solicitările fiind legate de întreruperea activității comerciale. Edgar Jakab, Head of Litigation: Pe lângă mandatele curente, așteptăm o extindere substanțială în perioada următoare și în transporturi și asigurări
Avocații Radu și Asociații SPRL, în colaborare cu EY România, obțin o nouă decizie importantă pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind dreptul nerezidenților de a obține rambursarea TVA
Legea mărcilor a fost modificată | Care vor fi efectele aplicării noilor norme și cum se va asigura securitatea juridică și protecția drepturilor conferite titularilor de mărcile înregistrate. Cele mai importante prevederi, explicate de echipa Simion & Baciu
LegiTeam: Mareș & Mareş recrutează avocat definitiv drept penal
Dr. Constantin BRÂNZAN, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu peste 40 de ani de experiență în magistratură, se alătură echipei POPESCU & ASOCIAȚII
Avocații Wolf Theiss estimează o creștere de cca. 20% pe segmentul litigiilor, anul acesta. Ligia-Cecilia Popescu, Partener: Mandate noi s-au concretizat în mai multe domenii. O sursă importantă de litigii și, în special, arbitraje, vor continua să fie proiectele de infrastructură mare, minerit, fiscal și achizițiile publice în domeniul industrial
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...