ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cum văd avocații firmei Popescu & Asociații evoluția sectorului Energiei și Resurselor Naturale în 2021. Cele mai interesante mandate ale echipei ce asistă jucători cheie din acest segment, dar și un grup de investitori privați interesați să investească în ceea ce ar putea fi cel mai mare proiect de energie eoliană terestră la nivel regional

17 Februarie 2021   |   Ștefania Enache

Echipa include doi parteneri și alți cinci avocați colaboratori și este coordonată, în funcție de natura mandatului de Loredana Popescu și Dana Bivol, Partener.

Loredana Popescu, Partener Popescu & Asociatii

 
 
Domeniul energetic a cunoscut, în ultima perioadă, o serie de schimbări majore cu impact în industrie.Reglementările apărute în 2020, dar și modificările care sunt avute în vedere în 2021 cresc interesul mediului de afaceri pentru investițiile în acest sector.Avocații sunt de părere că energia este una dintre „vedetele” economiei, iar România ar trebui să profite de atu-urile sale pentru a câștiga investițional.

Anul 2020, care tocmai s-a încheiat, a fost unul greu pentru toată lumea. Avocații axați pe practica de Energie au simțit și ei efectele pandemiei de COVID-19, dar industria s-a adaptat din mers noilor realități și a continuat să funcționeze la capacitate ridicată.

Loredana Popescu, Partener Popescu & Asociații, a declarat pentru BizLawyer că pandemia a adus mai multă prudență din partea investitorilor în privința tranzacțiilor în general, analize mai atente și mai amănunțite fără a le pune pe hold sau a le stopa, doar reducându-le ritmul de desfășurare. În acest context, apetența pentru investiții a fost ușor temperată, aspect oarecum predictibil într-o perioadă impredictibilă.


„După ridicarea stării de urgență, am continuat, în principal, proiectele de consultanță acordată clienților privind aspecte de drept corporativ pentru buna desfășurare a activității, dar și de reglementare și relatia cu autoritățile competente. Totodată, tabloul s-a dinamizat și din perspectiva repornirii activității instanțelor, sens în care litigiile din sectorul energiei au fost repuse pe rol, iar echipa noastră a continuat activitatea de asistență juridică și reprezentare în dosarele respective”, punctează avocatul.

În ciuda declanșării crizei medicale și a tuturor implicațiilor aferente, proiectele de tip day2day business nu au încetat să fie active. În egală măsură, consultanții au constatat o creștere a cererii de mandate pe partea de employment. Având în vedere multitudinea de măsuri adoptate, destinate angajatorilor, care au avut rolul de a-i sprijini pe aceștia și de a salva totodată locurile de muncă ale angajaților, avocații au intervenit activ și pentru clienții care activează în domeniul energiei.

„De regulă, activitatea de day2day business implică analiza aspectelor de reglementare din prisma legislației secundare specifice care este extrem de complexă, aspectele de soluționat și clarificat fiind multiple, vizând de regulă implementarea de restructurări și reorganizări, adoptarea de hotărâri de către adunările generale ale asociaților/acționarilor ș.a. Amintim că, în cursul lunii mai a anului 2020, Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost modificată în vederea respectării calendarului agreat cu Comisia Europeană de dereglementare a prețurilor la energie și gaze naturale de la 1 ianuarie 2021. În egală măsură, investițiile noi în producția de energie electrică au fost stimulate prin această modificare legislativă. Prin obligativitatea tuturor de a vinde prin piața centralizată (OPCOM) investitorii străini nu puteau să investească în România cu contracte de vânzare anticipată, astfel că mandatele noastre au vizat clienți - investitori strategici cu planuri de investiții pe termen lung în România și nu doar speculative”, explică Loredana Popescu.
Proiectele și-au continuat cursul firesc

Chiar dacă pandemia a schimbat simțitor multe aspecte ale vieții cotidiene, majoritatea sectoarele economice având de trecut moment dificile, proiectele din sectorul energetic începute de echipa Popescu & Asociații, îndeosebi cele în stare incipientă care implică etapa negocierilor cu partenerii de investiții, dar și cele care implică o comunicare activă cu autoritățile de reglementare, au continuat și pe parcursul anului 2020. „Clienții și-au manifestat interesul îndeosebi în aspecte privind exploatarea resurselor minerale precum cuarț și marmură. Totodată, contextul pandemic nu a putut opri derularea unor proiecte complexe preluate anterior care au implicat, spre exemplu, obținerea licențelor de exploatare a mediului”, a nuanțat Partenerul Popescu & Asociații.

Dosarele pe care echipa de avocați le are în lucru ating aspecte diverse ale industriei energetice.
De exemplu, experții Popescu & Asociații asistă un conglomerat industrial cu sediul în Grecia și acoperire în 29 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa Nordică în procedurile locale de recapitalizare juridică și corporativă pentru filiala română, cea mai importantă fabrică de plumb, zinc și alte materiale neferoase situată în centrul României, în special în ceea ce privește obținerea licențelor de exploatare a mediului și gestionarea câmpului de zgură.

Complexitatea mandatului derivă, în principal, din parametrii foarte limitați în care autorizarea unui astfel de proiect poate fi negociată cu autoritățile locale având ca obiect eliminarea deșeurilor și utilizarea continuă a resurselor, ca urmare a sancționarii României în fața Curții Europene de Justiție tocmai pentru implementarea greșită a măsurilor în acest domeniu.

De asemenea, profesioniștii firmei de avocatură asistă una dintre cele mai importante companii de construcții italiene, mandatul Popescu & Asociații acoperind procedurile legate de obținerea licențelor de exploatare pentru mai multe depozite constând din resurse minerale precum cuarț sau marmură. Mandatul este unul de o complexitate ridicată întrucât analiza consultanților vizează instituții din domeniul insolvenței, chestiuni delicate privind dreptul de proprietate și, bineînțeles, reglementările legale din domeniul minier, complexe și pe alocuri, lacunare. Conform prevederilor legale, resursele minerale sunt proprietatea exclusivă a Statului Român, astfel încât exploatarea drepturilor asupra lor necesită autorizarea din partea organelor competente prin intermediul unei proceduri ce implică o serie de etape care trebuie să fie atent gestionate. În plus, dreptul de folosință asupra terenurilor în vederea exploatarii resurselor poate fi dobândit prin diverse modalități, precum vânzare, schimb, locațiune, expropriere sau concesiune, astfel încât implicarea avocaților în asistarea clientului intervine inclusiv în derularea negocierilor.

Lista proiectelor majore de care avocații Popescu & Asociații s-au ocupat sau se ocupă în continuare este foarte lungă. În afara celor două mandate prezentate mai sus, portofoliul de proiecte include și asistarea unuia dintre cele mai mari grupuri globale, activ în domeniul energiei și al serviciilor conexe și filialele sale din România, în legătură cu activitatea sa actuală care implică propunerea, discutarea, negocierea, încheierea și executarea oricărei documentatii derivate din activitatea sa de comercializare a produselor energetice, dar și apărarea intereselor sale în fața instanțelor și tribunalelor arbitrale.

De altfel, portofoliul Popescu & Asociații include companii locale și internaționale, jucători activi în sectoare precum metalurgie, energie electrică și resurse naturale, gaze, contracte de performanță energetică. „Cu titlu de exemplu, asistăm în prezent un conglomerat industrial cu sediul în Grecia și acoperire în 29 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa Nordică, una dintre cele mai mari companii italiene de constructii și resurse naturale, unul dintre cele mai mari grupuri globale, activ în domeniul energiei și al serviciilor conexe și filialele sale din România, dar și unul dintre jucătorii cheie în industria furnizării de energie electrică pe plan local, precum și un grup de investitori privați interesați să investească în ceea ce ar putea fi cel mai mare proiect de energie eoliană terestră la nivel regional”, precizează Loredana Popescu.

Partenerul Popescu & Asociații subliniază faptul că modul de lucru pe care firma îl abordează este unul ce se axează pe echipe multidisciplinare, ceea ce înseamnă că implică în toate mandatele pe care le derulează profesioniști cu abilități și expertiză diferită pentru a găsi cele mai bune și mai rapide soluții pentru problemele de natura juridică ale clienților. „De exemplu, alături de specialiștii în energie lucrează avocați și consultanți specializați în dreptul mediului și probleme de mediu, aspecte juridice corporative ce tin de buna desfășurare a activității de zi cu zi a companiilor, atât la nivel local, cât și internațional (în funcție de client), fuziuni, achiziții, reglementare, finanțări, aspecte de natura contencioasă ori chiar penală”, nuanțează Loredana Popescu.

Echipa include doi parteneri și alți cinci avocați colaboratori și este coordonată, în funcție de natura mandatului de Loredana Popescu și Dana Bivol, Partener.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 
Mari oportunități de investiții

Referindu-se la viitorul sectorului energetic, Loredana Popescu arată că potrivit Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030, acestor investiții le este alocată suma de 1,55 miliarde euro. De altfel, anul 2020 a fost folosit pentru pregătirea industriei din punctul de vedere al reglementărilor naționale din domeniu.

„Vor fi finanțate, de asemenea, proiecte de investiții în capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile. În plus, vor fi finanțate investiții în rețele inteligente de transport și distribuție a combustibililor de tranziție și a energiei obținute din surse regenerabile. Totodată, PNIESC are în vedere elemente de reformă care vizează măsuri privind realizarea de investiții în rețeaua de transport și distribuție a energiei numai prin investiții în rețele inteligente care conțin contoare inteligente de măsurare a debitelor/volumelor și presiunilor, infrastructura de internet, sisteme inteligente de monitorizare a consumurilor etc. După evaluarea PNIESC, Comisia Europeană recomandă României să accelereze tranziția energetică și să acționeze suplimentar față de angajamentele asumate. Tranziția verde în regiunile miniere, îndeosebi Hunedoara și Gorj reprezintă o chestiune sensibilă din perspectiva locurilor de muncă afectate prin acest mecanism, astfel că sunt previzibile proiectele care vor implica și chestiuni de employment”, mai spune avocatul.

Expertul amintește faptul că, în 2019, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au aprobat pachetul legislativ „Energie curată”, cuprinzând, pentru sectorul energiei electrice, Regulamentul (UE)  nr. 2019/943 privind piața internă de energie electrică și Directiva (UE) nr. 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, ale cărui prevederi se aplică în mod direct statelor membre începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Față de noile reglementări în domeniu, în anul 2020 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a pus în consultare publică și a adoptat un număr important de modificări cadrului de reglementare.

„Chiar dacă anul 2020 a fost unul dificil în contextul pandemiei SARS-Cov-2, marcat de asemenea și de alegeri politice interne și externe, am remarcat modificarea accelerată a cadrului de reglementare prin adoptarea unui număr important de măsuri, printre care amintim stabilirea principiilor generale aplicabile piețelor de energie electrică, în deplin acord cu prevederile reglementărilor la nivelul UE, flexibilizarea tranzacțiilor pe piata contractelor bilaterale cu licitație extinsă, în ceea ce privește profilele zilnice de livrare, posibilitatea variației cantității orare, facilitate care sprijină îndeosebi producătorii de energie din surse regenerabile și posibilitatea de ajustare a prețului de atribuire în funcție de indicele bursier”, susține Partenerul Popescu & Asociații.

Totodată, reglementările au vizat și definirea contractelor pe termen lung care pot fi încheiate pe piețe extrabursiere și care stimulează investițiile în capacități noi de producție, având în vedere că Legea 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, permite investitorilor să contracteze energia care urmează a fi produsă fără a deține licența la data contractării, prin contracte de tip PPA.

Avocatul spune că o măsură binevenită este și crearea unei platforme administrate de către OPCOM întrucât permite încheierea de contracte de tip PPA într-un cadru organizat care asigură corectitudinea, cadrul concurențial și nediscriminatoriu în negocierea și încheierea acestor contracte, dar și posibilitatea participării agregate pe toate piețele a producătorilor de energie și dreptul de a încheia contracte bilaterale negociate direct între membrii agregării, de o parte, și posibilitatea participării clienților finali, inclusiv prin intermediul agregatorilor, la piețele la termen, piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică și cea de echilibrare, pe de altă parte.

„Nu în ultimul rând, amintim că la nivelul pieței de echilibrare s-a decis renunțarea la obligația de ofertare, la limitele de preț, în afara celor tehnice permise de regulamentul UE, și introducerea prețurilor negative, măsuri care stimulează participanții la piața de echilibrare și contribuie la asigurarea rezervelor de putere necesare echilibrării sistemului de transport al energiei electrice. În vederea adoptării cadrului de reglementare necesar aplicării principiilor europene, ANRE a emis în cursului lunii septembrie Ordinul pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Prin reglementarea menționată au fost instituite în sarcina furnizorilor de ultimă instanță obligații de informare a clienților casnici, ce se impun ca urmare a liberalizării pieței de energie electrică de la data de 1 ianuarie 2021 și, de asemenea, se stabilesc principii privind contractele aplicabile clienților casnici și noncasnici beneficiari ai serviciului universal și principiile de stabilire a prețului aplicat clienților casnici și noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal. În perioada următoare, ANRE a comunicat finalizarea întregului pachet de reglementări necesare implementării legislației naționale incidente și a pachetului legislativ „Energie curată”, dintre care menționăm implementarea conceptului de single price pe piața de echilibrare și finalizarea implementării regulilor necesare pentru utilizarea platformelor europene aferente pieței de echilibrare”, a explicat avocatul firmei Popescu & Asociații.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 505 / 6037
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Wolf Theiss a asistat un sindicat de bănci în legătură cu acordarea unei facilități de credit către Romgaz S.A. în cadrul tranzacției de preluare a participaţiei Exxon în proiectul de gaze din Marea Neagră
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...