ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cum văd avocații firmei Popescu & Asociații evoluția sectorului Energiei și Resurselor Naturale în 2021. Cele mai interesante mandate ale echipei ce asistă jucători cheie din acest segment, dar și un grup de investitori privați interesați să investească în ceea ce ar putea fi cel mai mare proiect de energie eoliană terestră la nivel regional

17 Februarie 2021   |   Ștefania Enache

Echipa include doi parteneri și alți cinci avocați colaboratori și este coordonată, în funcție de natura mandatului de Loredana Popescu și Dana Bivol, Partener.

Loredana Popescu, Partener Popescu & Asociatii

 
 
Domeniul energetic a cunoscut, în ultima perioadă, o serie de schimbări majore cu impact în industrie.Reglementările apărute în 2020, dar și modificările care sunt avute în vedere în 2021 cresc interesul mediului de afaceri pentru investițiile în acest sector.Avocații sunt de părere că energia este una dintre „vedetele” economiei, iar România ar trebui să profite de atu-urile sale pentru a câștiga investițional.

Anul 2020, care tocmai s-a încheiat, a fost unul greu pentru toată lumea. Avocații axați pe practica de Energie au simțit și ei efectele pandemiei de COVID-19, dar industria s-a adaptat din mers noilor realități și a continuat să funcționeze la capacitate ridicată.

Loredana Popescu, Partener Popescu & Asociații, a declarat pentru BizLawyer că pandemia a adus mai multă prudență din partea investitorilor în privința tranzacțiilor în general, analize mai atente și mai amănunțite fără a le pune pe hold sau a le stopa, doar reducându-le ritmul de desfășurare. În acest context, apetența pentru investiții a fost ușor temperată, aspect oarecum predictibil într-o perioadă impredictibilă.


„După ridicarea stării de urgență, am continuat, în principal, proiectele de consultanță acordată clienților privind aspecte de drept corporativ pentru buna desfășurare a activității, dar și de reglementare și relatia cu autoritățile competente. Totodată, tabloul s-a dinamizat și din perspectiva repornirii activității instanțelor, sens în care litigiile din sectorul energiei au fost repuse pe rol, iar echipa noastră a continuat activitatea de asistență juridică și reprezentare în dosarele respective”, punctează avocatul.

În ciuda declanșării crizei medicale și a tuturor implicațiilor aferente, proiectele de tip day2day business nu au încetat să fie active. În egală măsură, consultanții au constatat o creștere a cererii de mandate pe partea de employment. Având în vedere multitudinea de măsuri adoptate, destinate angajatorilor, care au avut rolul de a-i sprijini pe aceștia și de a salva totodată locurile de muncă ale angajaților, avocații au intervenit activ și pentru clienții care activează în domeniul energiei.

„De regulă, activitatea de day2day business implică analiza aspectelor de reglementare din prisma legislației secundare specifice care este extrem de complexă, aspectele de soluționat și clarificat fiind multiple, vizând de regulă implementarea de restructurări și reorganizări, adoptarea de hotărâri de către adunările generale ale asociaților/acționarilor ș.a. Amintim că, în cursul lunii mai a anului 2020, Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost modificată în vederea respectării calendarului agreat cu Comisia Europeană de dereglementare a prețurilor la energie și gaze naturale de la 1 ianuarie 2021. În egală măsură, investițiile noi în producția de energie electrică au fost stimulate prin această modificare legislativă. Prin obligativitatea tuturor de a vinde prin piața centralizată (OPCOM) investitorii străini nu puteau să investească în România cu contracte de vânzare anticipată, astfel că mandatele noastre au vizat clienți - investitori strategici cu planuri de investiții pe termen lung în România și nu doar speculative”, explică Loredana Popescu.
Proiectele și-au continuat cursul firesc

Chiar dacă pandemia a schimbat simțitor multe aspecte ale vieții cotidiene, majoritatea sectoarele economice având de trecut moment dificile, proiectele din sectorul energetic începute de echipa Popescu & Asociații, îndeosebi cele în stare incipientă care implică etapa negocierilor cu partenerii de investiții, dar și cele care implică o comunicare activă cu autoritățile de reglementare, au continuat și pe parcursul anului 2020. „Clienții și-au manifestat interesul îndeosebi în aspecte privind exploatarea resurselor minerale precum cuarț și marmură. Totodată, contextul pandemic nu a putut opri derularea unor proiecte complexe preluate anterior care au implicat, spre exemplu, obținerea licențelor de exploatare a mediului”, a nuanțat Partenerul Popescu & Asociații.

Dosarele pe care echipa de avocați le are în lucru ating aspecte diverse ale industriei energetice.
De exemplu, experții Popescu & Asociații asistă un conglomerat industrial cu sediul în Grecia și acoperire în 29 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa Nordică în procedurile locale de recapitalizare juridică și corporativă pentru filiala română, cea mai importantă fabrică de plumb, zinc și alte materiale neferoase situată în centrul României, în special în ceea ce privește obținerea licențelor de exploatare a mediului și gestionarea câmpului de zgură.

Complexitatea mandatului derivă, în principal, din parametrii foarte limitați în care autorizarea unui astfel de proiect poate fi negociată cu autoritățile locale având ca obiect eliminarea deșeurilor și utilizarea continuă a resurselor, ca urmare a sancționarii României în fața Curții Europene de Justiție tocmai pentru implementarea greșită a măsurilor în acest domeniu.

De asemenea, profesioniștii firmei de avocatură asistă una dintre cele mai importante companii de construcții italiene, mandatul Popescu & Asociații acoperind procedurile legate de obținerea licențelor de exploatare pentru mai multe depozite constând din resurse minerale precum cuarț sau marmură. Mandatul este unul de o complexitate ridicată întrucât analiza consultanților vizează instituții din domeniul insolvenței, chestiuni delicate privind dreptul de proprietate și, bineînțeles, reglementările legale din domeniul minier, complexe și pe alocuri, lacunare. Conform prevederilor legale, resursele minerale sunt proprietatea exclusivă a Statului Român, astfel încât exploatarea drepturilor asupra lor necesită autorizarea din partea organelor competente prin intermediul unei proceduri ce implică o serie de etape care trebuie să fie atent gestionate. În plus, dreptul de folosință asupra terenurilor în vederea exploatarii resurselor poate fi dobândit prin diverse modalități, precum vânzare, schimb, locațiune, expropriere sau concesiune, astfel încât implicarea avocaților în asistarea clientului intervine inclusiv în derularea negocierilor.

Lista proiectelor majore de care avocații Popescu & Asociații s-au ocupat sau se ocupă în continuare este foarte lungă. În afara celor două mandate prezentate mai sus, portofoliul de proiecte include și asistarea unuia dintre cele mai mari grupuri globale, activ în domeniul energiei și al serviciilor conexe și filialele sale din România, în legătură cu activitatea sa actuală care implică propunerea, discutarea, negocierea, încheierea și executarea oricărei documentatii derivate din activitatea sa de comercializare a produselor energetice, dar și apărarea intereselor sale în fața instanțelor și tribunalelor arbitrale.

De altfel, portofoliul Popescu & Asociații include companii locale și internaționale, jucători activi în sectoare precum metalurgie, energie electrică și resurse naturale, gaze, contracte de performanță energetică. „Cu titlu de exemplu, asistăm în prezent un conglomerat industrial cu sediul în Grecia și acoperire în 29 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa Nordică, una dintre cele mai mari companii italiene de constructii și resurse naturale, unul dintre cele mai mari grupuri globale, activ în domeniul energiei și al serviciilor conexe și filialele sale din România, dar și unul dintre jucătorii cheie în industria furnizării de energie electrică pe plan local, precum și un grup de investitori privați interesați să investească în ceea ce ar putea fi cel mai mare proiect de energie eoliană terestră la nivel regional”, precizează Loredana Popescu.

Partenerul Popescu & Asociații subliniază faptul că modul de lucru pe care firma îl abordează este unul ce se axează pe echipe multidisciplinare, ceea ce înseamnă că implică în toate mandatele pe care le derulează profesioniști cu abilități și expertiză diferită pentru a găsi cele mai bune și mai rapide soluții pentru problemele de natura juridică ale clienților. „De exemplu, alături de specialiștii în energie lucrează avocați și consultanți specializați în dreptul mediului și probleme de mediu, aspecte juridice corporative ce tin de buna desfășurare a activității de zi cu zi a companiilor, atât la nivel local, cât și internațional (în funcție de client), fuziuni, achiziții, reglementare, finanțări, aspecte de natura contencioasă ori chiar penală”, nuanțează Loredana Popescu.

Echipa include doi parteneri și alți cinci avocați colaboratori și este coordonată, în funcție de natura mandatului de Loredana Popescu și Dana Bivol, Partener.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 
Mari oportunități de investiții

Referindu-se la viitorul sectorului energetic, Loredana Popescu arată că potrivit Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030, acestor investiții le este alocată suma de 1,55 miliarde euro. De altfel, anul 2020 a fost folosit pentru pregătirea industriei din punctul de vedere al reglementărilor naționale din domeniu.

„Vor fi finanțate, de asemenea, proiecte de investiții în capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile. În plus, vor fi finanțate investiții în rețele inteligente de transport și distribuție a combustibililor de tranziție și a energiei obținute din surse regenerabile. Totodată, PNIESC are în vedere elemente de reformă care vizează măsuri privind realizarea de investiții în rețeaua de transport și distribuție a energiei numai prin investiții în rețele inteligente care conțin contoare inteligente de măsurare a debitelor/volumelor și presiunilor, infrastructura de internet, sisteme inteligente de monitorizare a consumurilor etc. După evaluarea PNIESC, Comisia Europeană recomandă României să accelereze tranziția energetică și să acționeze suplimentar față de angajamentele asumate. Tranziția verde în regiunile miniere, îndeosebi Hunedoara și Gorj reprezintă o chestiune sensibilă din perspectiva locurilor de muncă afectate prin acest mecanism, astfel că sunt previzibile proiectele care vor implica și chestiuni de employment”, mai spune avocatul.

Expertul amintește faptul că, în 2019, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au aprobat pachetul legislativ „Energie curată”, cuprinzând, pentru sectorul energiei electrice, Regulamentul (UE)  nr. 2019/943 privind piața internă de energie electrică și Directiva (UE) nr. 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, ale cărui prevederi se aplică în mod direct statelor membre începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Față de noile reglementări în domeniu, în anul 2020 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a pus în consultare publică și a adoptat un număr important de modificări cadrului de reglementare.

„Chiar dacă anul 2020 a fost unul dificil în contextul pandemiei SARS-Cov-2, marcat de asemenea și de alegeri politice interne și externe, am remarcat modificarea accelerată a cadrului de reglementare prin adoptarea unui număr important de măsuri, printre care amintim stabilirea principiilor generale aplicabile piețelor de energie electrică, în deplin acord cu prevederile reglementărilor la nivelul UE, flexibilizarea tranzacțiilor pe piata contractelor bilaterale cu licitație extinsă, în ceea ce privește profilele zilnice de livrare, posibilitatea variației cantității orare, facilitate care sprijină îndeosebi producătorii de energie din surse regenerabile și posibilitatea de ajustare a prețului de atribuire în funcție de indicele bursier”, susține Partenerul Popescu & Asociații.

Totodată, reglementările au vizat și definirea contractelor pe termen lung care pot fi încheiate pe piețe extrabursiere și care stimulează investițiile în capacități noi de producție, având în vedere că Legea 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, permite investitorilor să contracteze energia care urmează a fi produsă fără a deține licența la data contractării, prin contracte de tip PPA.

Avocatul spune că o măsură binevenită este și crearea unei platforme administrate de către OPCOM întrucât permite încheierea de contracte de tip PPA într-un cadru organizat care asigură corectitudinea, cadrul concurențial și nediscriminatoriu în negocierea și încheierea acestor contracte, dar și posibilitatea participării agregate pe toate piețele a producătorilor de energie și dreptul de a încheia contracte bilaterale negociate direct între membrii agregării, de o parte, și posibilitatea participării clienților finali, inclusiv prin intermediul agregatorilor, la piețele la termen, piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică și cea de echilibrare, pe de altă parte.

„Nu în ultimul rând, amintim că la nivelul pieței de echilibrare s-a decis renunțarea la obligația de ofertare, la limitele de preț, în afara celor tehnice permise de regulamentul UE, și introducerea prețurilor negative, măsuri care stimulează participanții la piața de echilibrare și contribuie la asigurarea rezervelor de putere necesare echilibrării sistemului de transport al energiei electrice. În vederea adoptării cadrului de reglementare necesar aplicării principiilor europene, ANRE a emis în cursului lunii septembrie Ordinul pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Prin reglementarea menționată au fost instituite în sarcina furnizorilor de ultimă instanță obligații de informare a clienților casnici, ce se impun ca urmare a liberalizării pieței de energie electrică de la data de 1 ianuarie 2021 și, de asemenea, se stabilesc principii privind contractele aplicabile clienților casnici și noncasnici beneficiari ai serviciului universal și principiile de stabilire a prețului aplicat clienților casnici și noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal. În perioada următoare, ANRE a comunicat finalizarea întregului pachet de reglementări necesare implementării legislației naționale incidente și a pachetului legislativ „Energie curată”, dintre care menționăm implementarea conceptului de single price pe piața de echilibrare și finalizarea implementării regulilor necesare pentru utilizarea platformelor europene aferente pieței de echilibrare”, a explicat avocatul firmei Popescu & Asociații.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 197 / 5735
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Activitatea de M&A din ECE a crescut cu 50% în volum și cu 54% în valoare în S1 – 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut | Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Încrederea și apetitul investițional sunt menținute la cote ridicate. În România, mizăm în continuare pe sectoarele care au fost motoare de creștere în ultima perioadă. Rodica Manea, Partener: Investitorii includ criteriile ESG în strategiile lor de M&A și due diligence
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is looking for ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
LegiTeam | CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for junior lawyers
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII is recruiting aspiring lawyers admitted to the Bar in the 2021 session
LegiTeam: Radu și Asociații SPRL is recruiting junior lawyers for the consultancy practice
Avocații NNDKP spun că tranzacțiile locale sindicalizate vor crește atât ca număr, cât și ca dimensiune, marcând în mod lent, dar sigur, apariția unei veritabile piețe locale de împrumuturi de acest tip. Valentin Voinescu, Partner: Suntem doar la începutul acestui trend al finanțărilor sindicalizate pentru proiecte ESG, pe care îl vedem urcând substanțial în următorii 5 ani. Vorbim de o reală separare a clienților băncilor în clienți cu rating ridicat în ESG și restul, aspect care ne așteptăm să aibă consecințe formidabile
INTERVIU | De vorbă cu Cosmin Vasile, Managing Partner ZRVP, despre modul în care firma își alege avocații în campaniile de recrutare | Trei condiții esențiale pentru aplicanții care vor o certitudine a carierei de litigator. Elementele cheie pe care toți aspiranții la un loc în echipa ZRVP ar trebui să le urmărească
Cele mai sensibile aspecte din mandatele avocaților specializați în protecția datelor cu caracter personal de la Guia Naghi & Partners au fost legate de incidentele de securitate. Bianca Naghi, Partener: Proiectele transfrontaliere care au avut în vedere conformitatea cu legislația privind protecția datelor în multiple State Membre, dar și proiectele unor companii care au dorit identificarea cerințelor legale aplicabile unor produse digitale extrem de inovatoare, au fost cele mai complicate
INTERVIU | Ovidiu Șerban, după 12 ani de la intrarea în echipa ZRVP - Colaborarea cu o societate de avocatură de calibru, în general, și cu ZRVP, în special, îți aduce mai multe avantaje. Privind retrospectiv, cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că aici am avut ascensiunea profesională pe care mi-am dorit-o și îmi desfășor cu plăcere activitatea de avocat în fiecare zi
Roxana Ionescu, Counsel RTPR, Rising Star pentru România la Premiile Rising Star EMEA 2021
LegiTeam | Radu și Asociații SPRL is recruiting senior associates for the legal consultancy practice | corporate, M&A, commercial
LegiTeam: ZRVP recrutează 2 avocați definitivi pentru departamentul Litigii
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...