ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

AmCham România recomandă definitivarea proiectelor de infrastructură publică şi reforma administraţiei publice

03 Decembrie 2020   |   Agerpres

Totodată, sistemul de educaţie deconectat de la tendinţele de evoluţie ale economiei şi tehnologie, trebuie adaptat cerinţelor societăţii şi economiei actuale, în care dezvoltarea aptitudinilor şi a atitudinii este mai importantă decât strict cumulul cantitativ de cunoştinţe.

 
 
Menţinerea ratingului investiţional, definitivarea proiectelor de infrastructură publică aflate în diverse faze de dezvoltare, identificarea unui nou model de convergenţă, reforma administraţiei publice se află printre priorităţile de politică economică pe termen scurt recomandate de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România).
 
"Pe termen mediu, România trebuie să valorifice oportunitatea de repoziţionare prin creşterea relevanţei economiei în plan intern, regional, european şi global. Pentru consolidarea relevanţei economice şi geostrategice pe termen lung, România are nevoie acum de un Proiect de Ţară, cu orizont multigenerational, care să definească rolul regional şi internaţional României dincolo de 2030", se menţionează într-un comunicat al AmCham.
 
Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România) a adus în atenţia partidelor politice şi candidaţilor la alegerile parlamentare din 2020 viziunea comunităţii de afaceri cu privire la măsurile necesare pentru relansarea economică şi orientarea economiei româneşti către priorităţi strategice de dezvoltare sustenabilă pe termen mediu şi lung, reunite într-o nouă ediţie a documentului AmCham Priorităţi pentru România.
 
Potrivit sursei citate, recomandările celei de-a şasea ediţii sunt subsumate obiectivelor comune de redresare, competitivitate şi creştere economică pentru România pe care AmCham le-a urmărit cu prioritate în dialogul cu autorităţile centrale şi cu decidenţii în ultimul an şi vizează deopotrivă remedierea cu prioritate a unor vulnerabilităţi sistemice acumulate în domenii critice pentru economie, dar şi valorificarea oportunităţilor unice generate de contextul crizei sanitare şi economice pe care o traversăm.
 
"Date fiind contextul crizei sanitare şi economice şi gradul ridicat de volatilitate care vor continua să afecteze pieţele în următoarea perioadă, subliniem în Priorităţi pentru România importanţa unei abordări coordonate şi coerente a procesului de relansare economică, cu accent pe calitate şi efecte pozitive concrete şi vizibile pentru România. Doar o astfel de abordare va putea contrabalansa influenţa unor factori externi puţin controlabili, precum ritmul de combatere a pandemiei la nivel global, evoluţiile geopolitice internaţionale, eficacitatea măsurilor de susţinere a economiei, modul de reacţie a pieţelor financiare, companiilor şi consumatorilor. Pe de altă parte, criza actuală a generat oportunităţi unice pentru repoziţionarea economică strategică a României, astfel că facem apel la mobilizarea tuturor forţelor înspre valorificarea acestor oportunităţi, ţinând cont de faptul că depinde doar de noi, ca ţară, dacă vom avea în faţă un deceniu câştigat sau un deceniu pierdut", a declarat Ionuţ Simion, preşedintele AmCham România.
 
Astfel, pentru perioada imediat următoare, AmCham recomandă drept priorităţi centrale ale politicii economice menţinerea ratingului investiţional, definitivarea proiectelor de infrastructură publică aflate în diverse faze de dezvoltare, identificarea unui nou model de convergenţă, pregătirea reformei administraţiei publice, deschiderea negocierilor pentru aderarea la OECD şi lansarea de proiecte de integrare regională.
 
Potrivit reprezentanţilor AmCham, pe termen mediu şi lung va fi determinantă pentru depăşirea crizei, dar şi pentru parcursul României post-pandemie, soluţionarea unor probleme principale. Una dintre acestea este declinul demografic, în condiţiile în care raportul deja foarte ridicat şi cu perspective de depreciere dintre populaţia activă şi cea dependentă afectează creşterea economică potenţială, opţiunile de diversificare a activităţilor economice, sistemul de asigurări sociale şi sustenabilitatea finanţelor publice.
 
Simultan, aproximativ 3 milioane de români sunt în străinătate, cei mai mulţi dintre ei în perioada activă. Astfel că, pentru a dispune de forţa de muncă necesară pentru a acoperi nevoile economiei pe termen mediu, recomandarea AmCham este accelerarea procesului de repatriere a românilor, concomitent cu stoparea exodului de forţă de muncă, inteligenţă şi talente.
 
"Considerăm că diaspora este una dintre resursele strategice pe care România le poate mobiliza pentru a contribui la procesul de creştere economică şi de dezvoltare, la egalitate cu atragerea de investiţii şi cu accesarea fondurilor europene", se menţionează în comunicat.
 
Totodată, sistemul de educaţie deconectat de la tendinţele de evoluţie ale economiei şi tehnologie, trebuie adaptat cerinţelor societăţii şi economiei actuale, în care dezvoltarea aptitudinilor şi a atitudinii este mai importantă decât strict cumulul cantitativ de cunoştinţe.
 
Pe de altă parte, infrastructurile fizice, principala problemă structurală care limitează creşterea economică potenţială, necesită deopotrivă investiţii publice majore şi creşterea capacităţii administrative de planificare şi implementare a marilor proiecte de infrastructură.
 
De asemenea, e necesară gestionarea deficitelor bugetar şi de cont curent prin măsuri de reforme structurale ţintite, care să evite ca manifestarea acestor probleme fundamentale să adâncească impactul asupra economiei.
 
Potrivit sursei citate, limitarea investiţiilor publice se reflectă în calitatea precară a infrastructurilor fizice şi a serviciilor publice în cele mai multe domenii, astfel că utilizarea resurselor disponibile prin instrumentul financiar Next Generation EU sau prin alte programe structurale devine esenţială pentru dezvoltarea sectoarelor de activitate cu o contribuţie semnificativă la formarea PIB.
 
Cu privire la obiectivul de repoziţionare a României prin creşterea relevanţei economiei în plan intern, regional, european şi global, AmCham recomandă măsuri care să asigure echilibrul bugetar, stabilitate legislativă şi fiscală, simplificare administrativă, transformare digitală, stimularea investiţiilor, politici coerente pentru dezvoltarea industriilor cu valoare adăugată mare şi strategice, infrastructuri fizice de calitate, lansarea de proiecte fanion care să crească vizibilitatea României.
 
"Contextul actual, complex şi fără precedent creează premise unice pentru lansarea unei strategii de ţară pentru investiţii publice şi private în domenii cheie, care pe de o parte să rezulte în remedierea vulnerabilităţilor sistemice evidenţiate mai sus şi, pe de altă parte, să conducă la o repoziţionare a României atât în plan intern, cât şi în plan extern. Prezenta ediţie a Priorităţilor pentru România reia recomandarea unui Proiect de Ţară pentru România, care implică în viziunea noastră stabilirea în comun a unei direcţii strategice şi a unor priorităţi competitive care să ţină cont de interesele naţionale pe termen lung şi de tendinţele globale şi să extindă rolul ţării în cadrul parteneriatelor euro-atlantice şi regionale", a punctat Daniela Nemoianu, membru al Consiliului director al AmCham România, lider al grupului de lucru dedicat macroeconomiei.
 
"Priorităţi pentru România" detaliază agenda de repoziţionare strategică şi la nivelul măsurilor sectoriale, precum: identificarea unui nou model de convergenţă economică axat pe tranziţia de la cantitate la calitate, de la consum la investiţii, utilizarea mai eficientă a resurselor interne, continuitatea reformelor structurale şi implementarea unui mix echilibrat de politici economice. Pe listă se mai află accesarea Next Generation EU şi a bugetului multianual 2021-2027, care implică dezvoltarea unui plan integrat şi coerent de investiţii, atât publice cât şi private, unor strategii de dezvoltare, planuri sectoriale şi regionale pentru absorbţia eficientă a acestor resurse.
 
De asemenea, se recomandă prioritizarea şi urgentarea investiţiilor în infrastructura critică de transport, sănătate, educaţie, industrie pentru creşterea încrederii în economie, dar şi pentru o redresare mai rapidă.
 
Totodată, este necesară consolidarea fiscal-bugetară post-pandemie, prin reducerea economiei informale şi evitarea măsurilor care să contribuie la intensificarea componentei structurale a deficitului bugetar, cum ar fi majorarea punctului de pensie cu 40%, evitarea modificării sistemului de impozitare, ameliorarea procesului de colectare, eficientizarea cheltuielilor, asumarea, în urma unei analize solide, a poziţiei României vis-a-vis de noile taxe şi impozite discutate la nivel European şi global, implementarea bugetării multianuale.
 
Pe agenda de repoziţionare strategică se mai recomandă accelerarea încorporării Transformării Digitale prin asumarea la cel mai înalt nivel a unei agende naţionale de transformare digitală şi însărcinarea unei singure autorităţi cu implementarea acesteia, precum şi prioritizarea cercetării-dezvoltării-inovării ca pilon al noului model de dezvoltare, folosirea acestor domenii ca resurse generatoare şi integratoare de dezvoltare economică şi avantaj competitiv şi comparativ.
 
Totodată, este necesară dezvoltarea pieţei de capital prin asigurarea predictibilităţii şi clarităţii legislative şi fiscale, creşterea lichidităţii prin capitalizarea companiilor de stat sau creşterea aportului fondurilor de pensii la finanţarea economiei. Un alt pas important este reprezentat de reforma sistemului de sănătate, prin asigurarea nivelului adecvat de finanţare, optimizarea infrastructurii şi a organizării serviciilor de sănătate pentru a creşte calitatea, accesibilitatea şi eficienţa serviciilor oferite cetăţenilor, precum şi rezilienţa şi capacitatea de răspuns în situaţii de criză, digitalizarea sistemului de sănătate.
 
De asemenea, se mai recomandă reforma educaţiei prin intervenţii la nivelul problemelor persistente din sistem cu accent pe conectarea învăţământului din România la tendinţele de evoluţie ale economiei şi la tendinţele de dezvoltare viitoare.
 
"În timp ce tranziţia energetică este iminentă în lumina Pactului Ecologic European şi a angajamentelor globale privind reducerea amprentei de carbon a economiei şi vieţii sociale, România trebuie să intensifice demersurile pentru transformarea sectorului energetic pornind de la pilonii fundamentali de politică energetică - securitatea alimentării cu energie, competitivitatea, sustenabilitatea - şi respectând trendurile specifice tranziţiei energetice - Descentralizare, Decarbonare, Digitalizare", se mai spune în comunicat.
 
În materie de mediu şi sustenabilitate, domeniu în care România înregistrează majoritatea procedurilor de infringement deschise de Comisia Europeană, sunt necesare politici de investiţii corelate cu imperativele tranziţiei către o economie verde, cu o amprentă redusă de carbon, şi evoluţiei către neutralitatea climatică, în linie cu angajamentele asumate la nivel european şi global.
 
În domeniul pieţei muncii, România trebuie să adapteze cadrul legislativ prin corelare cu dinamica socială şi economică, cu nevoile angajaţilor şi angajatorilor, asigurând o relaţie echilibrată între cele două părţi, şi are nevoie de măsuri pentru adaptarea şi valorificarea capitalului uman în contextul noilor modele economice bazate pe evoluţia tehnologiei.
 
Potrivit AmCham, turismul necesită un mix de măsuri care să facă posibilă transformarea impactului advers al pandemiei COVID-19 asupra industriei turismului într-o oportunitate de a valorifica potenţialul turistic al României, precum dezvoltarea infrastructurii turistice, actualizarea cadrului legislativ, dezvoltarea conceptului de turism modern, digitalizarea, accesul la finanţare etc. Totodată, fundamentul este un stat de drept modern, performant şi etic.
 
"Fără a avea pretenţia unei analize exhaustive, 'Priorităţi pentru România' reprezintă o sinteză a problemelor şi soluţiilor în scopul generării unui dialog constructiv pe temele relevante pentru evoluţia societăţii şi economiei româneşti, precum şi un punct de plecare pentru eforturile de relansare economică şi de dezvoltare pe termen mediu şi lung. AmCham va rămâne angajată în consultările cu decidenţii responsabili cu stabilirea parcursului României pentru anii următori şi cu implementarea măsurilor recomandate", se menţionează în comunicat.
 
Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România) este de peste 25 de ani printre cele mai reprezentative asociaţii ale comunităţii de afaceri din România, fiind recunoscută drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea României sau dinamica relaţiilor comerciale între SUA şi România.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 3038 / 16022
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: GNP Guia Naghi & Partners recrutează tineri avocați | Consultanță
Radu și Asociații SPRL devine Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is looking for ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII is recruiting aspiring lawyers admitted to the Bar in the 2021 session
GDPR, după primii 3 ani | Avocații NNDKP spun că operatorii economici alocă mai multe resurse, inclusiv financiare și de personal, pentru respectarea regulilor de protecția datelor. Solicitările cele mai dificile, dar în același timp și cele mai frumoase, sunt cele care vin cu noi situații de fapt, la care autorii Regulamentului nici nu s-au gândit probabil
LegiTeam: Voicu & Filipescu is currently looking for junior lawyers
Ce trebuie să știe absolvenții care vor să prindă un loc în echipa Popescu & Asociații, firmă prețuită de clienți și premiată de directoarele internaționale | Mulți dintre stagiarii din trecut sunt avocații de bază de astăzi, au mini-echipe pe care le coordonează și lucrează în mandate de rezonanță. Octavian Popescu, Partener: Suntem bucuroși să putem împărtăși cu viitorii profesioniști principiile și mai ales realitățile care stau la baza succesului în avocatură, că avem oportunitatea de a deveni mentori și de a-i inspira să fie cei mai buni
Activitatea de M&A din ECE a crescut cu 50% în volum și cu 54% în valoare în S1 – 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut | Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Încrederea și apetitul investițional sunt menținute la cote ridicate. În România, mizăm în continuare pe sectoarele care au fost motoare de creștere în ultima perioadă. Rodica Manea, Partener: Investitorii includ criteriile ESG în strategiile lor de M&A și due diligence
LegiTeam | CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for junior lawyers
LegiTeam: Radu și Asociații SPRL is recruiting junior lawyers for the consultancy practice
Avocații NNDKP spun că tranzacțiile locale sindicalizate vor crește atât ca număr, cât și ca dimensiune, marcând în mod lent, dar sigur, apariția unei veritabile piețe locale de împrumuturi de acest tip. Valentin Voinescu, Partner: Suntem doar la începutul acestui trend al finanțărilor sindicalizate pentru proiecte ESG, pe care îl vedem urcând substanțial în următorii 5 ani. Vorbim de o reală separare a clienților băncilor în clienți cu rating ridicat în ESG și restul, aspect care ne așteptăm să aibă consecințe formidabile
Cele mai sensibile aspecte din mandatele avocaților specializați în protecția datelor cu caracter personal de la Guia Naghi & Partners au fost legate de incidentele de securitate. Bianca Naghi, Partener: Proiectele transfrontaliere care au avut în vedere conformitatea cu legislația privind protecția datelor în multiple State Membre, dar și proiectele unor companii care au dorit identificarea cerințelor legale aplicabile unor produse digitale extrem de inovatoare, au fost cele mai complicate
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...