ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Obiectivele Teleperformance în zona ESG sunt în continuă dezvoltare, firma angajându-se să preia un rol de lider în responsabilitatea socială corporativă. De vorbă cu Laura Rudnyanszky, Chief Legal and Compliance Officer pentru România, despre certificarea Verego SRS primită pentru al cincilea an consecutiv și principiile cheie care stau la baza activității companiei

08 Decembrie 2021   |   Ștefania Enache

Este cunoscut faptul că certificarea Verego SRS oferă un cadru cuprinzător pentru asigurarea gestionării eficiente a inițiativelor de responsabilitate corporativă. Se acordă companiilor care excelează în termeni de politici și practici în cinci domenii cheie: leadership, etică, oameni, comunitate și mediu.

Laura Rudnyanszky, Chief Legal and Compliance Officer în cadrul Teleperformance România

 
 
Teleperformance a semnat Pactul Global al Națiunilor Unite (UNGC) din anul 2011, firma fiind dedicată stabilirii celor mai bune standarde și aderării la practici etice pentru a avea un impact pozitiv asupra angajaților și asupra lumii.UNGC este format din zece principii care ghidează companiile și corporațiile către cele mai bune practici la locul de muncă. „Concentrat pe patru domenii, fiecare principiu este conceput pentru a permite companiilor să îmbrățișeze binele mai mare și să utilizeze strategii și soluții etice. Principiile sunt, de asemenea, axate pe promovarea egalității la locul de muncă, a responsabilității de mediu, a responsabilității sociale și a practicilor de afaceri corecte”, a explicat Laura Rudnyanszky, Chief Legal and Compliance Officer în cadrul Teleperformance România, pentru platforma In-houseLegal.


În prezent, Teleperformance se concentrează pe menținerea unei culturi organizaționale a unirii, fiabilității, diversității, incluziunii și integrității prin respectarea politicilor care pun în valoare drepturile omului, etica, legislația muncii, sustenabilitatea și corupția zero.

Pactul global, la care Teleperformance a aderat încă din 2011, este o inițiativă politică strategică a Organizației Națiunilor Unite pentru a alinia întreprinderile cu principiile drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupției. Este un angajament care asigură avansul piețelor, comerțului, tehnologiei și finanțelor în beneficiul economiilor și societăților din întreaga lume.

„Pentru a ne ajuta să îmbrățișăm și să aderăm la principiile universale ale Pactului Global al ONU, am lansat oficial Comitetul nostru global de responsabilitate socială corporativă. Acest comitet este responsabil pentru crearea și supravegherea eforturilor de strategie CSR la nivel mondial, inclusiv dezvoltarea politicilor necesare și asigurarea conformității”, subliniază Laura Rudnyanszky.
Cele zece principii cheie

Avocatul a vorbit despre cele zece principii cheie care stau la baza activității companiei din care face parte.

Astfel, în zona drepturilor omului, compania îmbrățișează două principii majore: „întreprinderile ar trebui să sprijine și să respecte protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional, asigurându-se că nu este complice la încălcarea drepturilor omului.”.

De asemenea, în domeniul muncii, Teleperformance are patru principii de bază pe care se sprijină în totalitate politica de personal: „companiile ar trebui să susțină libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă; eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie; abolirea efectivă a muncii copiilor și eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea”.
Principii similare regăsim și în domeniul mediului: „companiile ar trebui să sprijine o abordare preventivă a provocărilor de mediu; întreprinde inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate față de mediu și încurajează dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor ecologice”; dar și în zona anti-corupție: „întreprinderile ar trebui să lucreze împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv cu extorcare și luare de mită”.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

Certificarea Verego SRS

Iar obiectivele Teleperformance în zona ESG sunt în continuă dezvoltare. De exemplu, un obiectiv cheie (comun) este urmărirea și minimizarea amprentei globale de carbon pe angajat la nivel mondial prin reducerea consumului de energie, a utilizării hârtiei și a generării de deșeuri solide, a călătoriilor aeriene și a utilizării apei.

În plus, compania investește în îmbunătățirea calității mediului în interior, în transportul alternativ și în educarea și implicarea angajaților pentru a extinde eforturile ecologice la casele și cartierele lor, în plus față de locul de muncă.

„Teleperformance, ca și lider global în gestionarea externalizată a experienței clienților omnicanal, deține premiul de certificare la nivelul întregii întreprinderi pentru standardul de responsabilitate socială (SRS) de la Verego pentru al cincilea an consecutiv. Teleperformance a menținut scoruri puternice, care sunt în medie cele mai mari din industrie. Din 2012, Verego a permis companiilor din întreaga lume să îmbunătățească performanțele sociale și de mediu responsabile ale sistemelor lor de management prin evaluarea implementării standardului de responsabilitate socială Verego, un cadru comun al celor mai bune practici de responsabilitate corporativă. Dezvoltat în colaborare cu Comitetul de conducere Verego, un grup de experți în sustenabilitate și achiziții din întreaga lume, standardul stabilește abordările de management necesare pentru a fi o organizație responsabilă în lumea afacerilor moderne de astăzi. În plus față de certificarea organizațiilor față de standardul său de bune practici, Verego oferă soluții software suplimentare și suport pentru managementul auditului, care permit companiilor să extindă eficacitatea programelor lor de aprovizionare și aprovizionare responsabile”, punctează Laura Rudnyanszky.

Este cunoscut faptul că certificarea Verego SRS oferă un cadru cuprinzător pentru asigurarea gestionării eficiente a inițiativelor de responsabilitate corporativă. Se acordă companiilor care excelează în termeni de politici și practici în cinci domenii cheie: leadership, etică, oameni, comunitate și mediu.

„Teleperformance se angajează să preia un rol de lider în responsabilitatea socială corporativă. Ca atare, abordează problemele sociale ca o afacere responsabilă din punct de vedere etic", declară Carole Kerrey, evaluator de certificare principal la Verego. Expertul a mai menționat că Teleperformance funcționează în mod constant foarte bine în evaluările Verego și continuă să fie recunoscută la nivel global ca lider al gândirii CSR.

Implicarea în proiecte cu o componentă puternică de ESG face parte din politica obișnuită a companiei și este privită de toți angajații firmei ca pe ceva firesc. „Teleperformance se concentrează pe crearea de interacțiuni umane pozitive în mod constant. Aceasta include în special sprijinirea comunităților locale din întreaga lume. Aceste certificări Verego reflectă excelența și angajamentul Teleperformance în responsabilitatea socială. Sunt foarte mândru de întreaga familie Teleperformance pentru sprijinul continuu al inițiativelor care ajută la transformarea lumii într-un loc mai bun”, subliniază Daniel Julien, președinte și CEO al grupului, Teleperformance Group.

 
 


Rolul Comitetului CSR

Agenda ESG a Teleperformance Group este gestionată de Comitetul CSR, care este responsabil pentru asigurarea implementării politicii și a resurselor suficiente pentru a îndeplini obiectivele și țintele acestor principii.

La nivel țară, CEO-ul local, prin intermediul Comitetului de mediu local, este responsabil de implementarea practică și controlul sistemului lor de mediu si implicit toți angajații sunt responsabili pentru îndeplinirea obiectivelor și obiectivelor din domeniile lor respective.

Domeniul de aplicare a acestei politici se aplică tuturor operațiunilor grupului răspândite în geografie, tuturor angajaților, contractanților și partenerilor de afaceri reținuți de Teleperformance.

„Cei 380.000 de angajați ai grupului, cu sediul în 80 de țări, susțin miliarde de conexiuni în fiecare an în peste 265 de limbi și 170 de piețe cum ar fi: enegie si apă sau generarea deșeurilor. Teleperformance se angajează să respecte obligațiile relevante de conformitate la care organizația subscrie. Totodată, căutăm să ne îmbunătățim continuu sistemele de mediu pentru a minimiza impactul operațiunilor noastre asupra mediului. Această politică este integrată în cadrul guvernanței corporative pentru teleperformanță. Politica privind protecția mediului și declarațiile de calificare de mai jos fac parte din sistemul de management al companiei. Inițiativa de mediu Teleperformance, Citizen of the Planet, este pe deplin sponsorizată și susținută de președintele Consiliului de Administrație al Grupului global Teleperformance. Valorile noastre se află chiar în centrul culturii noastre corporative. Prin urmare, Teleperformance solicita ca toată lumea din cadrul organizației să le urmeze din toată inima în orice moment, drept urmare în 2019, emisiile noastre totale de carbon măsurate au fost de 211.867 tone, cu o amprentă de carbon pe angajat (CFE) de 0,682, electricitate 1.292kWh reducerea consumului în 2019 - o scădere de -12,2% anual”, precizează juristul.

Laura Rudnyanszky mai amintește faptul că, în cadrul Teleperformance, au fost stabilite mai multe linii directoare menite să ajute la îndeplinirea obiectivelor de mediu și durabile.

„În această categorie intră conștientizarea tuturor angajaților noștri cu privire la protecția mediului prin diferite programe de traininguri și campanii de sensibilizare; conservarea resurselor naturale prin îmbunătățirea eficienței resurselor - energie și apă; identificarea inițiativelor de economisire a energiei în cadrul operațiunilor noastre pentru a reduce consumul de energie al Grupului și emisiile aferente de GES; reducerea amprentei de carbon (CF) per angajat în toate operațiunile din țară și urmărirea performanței în mod regulat; reducerea călătoriilor (aeriene și locale) în toate operațiunile prin încurajarea platformelor virtuale de întâlniri, utilizarea transportului public și recomandarea carpooling-ului; reducerea amprentei de mediu a infrastructurii și operațiunilor noastre IT, inclusiv a centrelor de date prin inițiative IT verzi. Angajații companiei sunt încurajați să adopte principiul circularității pentru gestionarea durabilă a deșeurilor în operațiunile noastre de afaceri prin minimizarea deșeurilor, reciclare și eliminare ecologică, conform cerințelor de reglementare și / sau cele mai bune practici din industrie. De asemenea, politica noastră îndeamnă salariații să integreze considerațiile de mediu ca criteriu în timp ce selectează noua infrastructură de birouri și să depună eforturi pentru achiziționarea ecologică a tuturor produselor pe care le achiziționăm pentru operațiunile noastre comerciale”, detaliază expertul.

O politică similară este adoptată și în cazul vânzătorilor și contractorilor în ceea ce privește sustenabilitatea mediului prin instruiri și campanii de sensibilizare.

De altfel, Teleperformance elaborează criterii de precalificare și integrează considerațiile de mediu în condițiile contractuale pentru ca împreună cu partenerii săi să poată atinge obiectivele de ecologizare a lanțului de aprovizionare.

În aceeași linie, operațiunile trebuie să stabilească, să monitorizeze, să facă referință și să revizuiască în mod regulat performanța obiectivelor și țintelor pentru a se asigura că obiectivele de mediu ale grupurilor sunt îndeplinite.

Reprezentanții grupului au obligația de a comunica politica de mediu tuturor angajaților, clienților, contractanților și partenerilor de afaceri și de a se asigura că este disponibilă publicului.
La nivel local, sunt efectuate revizuiri ale managementului grupului pentru a evalua performanța de mediu a operațiunilor din țară anual și este analizată periodic politica de mediu pentru a asigura aplicabilitatea și relevanța continuă a acesteia în operațiunile comerciale ale companiei.

 

Citește pe
In-house Legal Romania:

→   Meet the Professionals | Mihaela Racleș, Legal Compliance Director - PROFI: Până nu înțelegi business-ul și piața în care compania își desfășoară activitatea, nu ai cum să excelezi în ceea ce faci. Cred că tocmai acest aspect diferențiază un legal in-house foarte bun de o casă de avocatură. Și mai cred că tot acest aspect, de înțelegere a business-ului, este cel care determină departamentele juridice să aleagă anumite case de avocatură cu care să construiască relații de colaborare pe termen lung 
→   Meet the Professionals | Din vorbă în vorbă cu Alex Potlog, Legal Director AbbVie pentru UK și Irlanda: Experiența mea în industria farma a însemnat colaborarea cu oameni extrem de inteligenți și talentați, pentru care prioritatea o reprezintă pacienții. Am văzut o industrie acționând proactiv la nivel global, demonstrând viziune și curaj, angajată la toate palierele societății și contribuind semnificativ la efortul colectiv de a depăși această situație dificilă
 
→   De vorbă cu unul dintre cei mai experimentați profesioniști ai Dreptului, inclus de Legal 500 pe lista celor mai influenți General Counsels din Europa Centrală și de Est | Radu Culic, Head of Legal la Roche România: Cheia de boltă este mentalitatea membrilor echipei juridice pe care o coordonez. Noi spunem „da, este posibil dacă...” și nu, „nu se poate pentru că...”


 
→   Provocările unei fuziuni în industria farma, gestionată integral de juriștii interni ai companiei. Cum a lucrat echipa condusă de Mihaela Scărlătescu, Head of Legal and Compliance Director la Farmexim & Help Net în proiectul integrării unui lanț regional de farmacii
→   Meet the Professionals | Elena Iacob, Head of Legal and Compliance - Alliance Healthcare: Prețuiesc oamenii, în toate reușitele ei au un rol esențial. Performanța nu este doar despre rezultate, cifre, ci și despre spiritul echipei, interacțiune și colaborare, despre încredere și emoții. Avocatul intern nu mai este doar un consultant, el a devenit un un veritabil partener de discuții în cadrul procesului decizional al companiei, este parte din decizie
 

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 11 / 78
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Wolf Theiss a asistat un sindicat de bănci în legătură cu acordarea unei facilități de credit către Romgaz S.A. în cadrul tranzacției de preluare a participaţiei Exxon în proiectul de gaze din Marea Neagră
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...