ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Tendințele ultimelelor luni pe piața muncii, analizate de avocații firmei Băncilă, Diaconu și Asociații. De vorbă cu Anca Atanasiu (Managing Associate), depre marile provocări ale anului și mandatele primite de echipa de Dreptul muncii, pe care o coordonează. Volumul, diversitatea și complexitatea proiectelor au crescut continuu

23 Mai 2022   |   Ștefania Enache

În ultimul an, echipa de Dreptul Muncii a avut în lucru proiecte diverse, dar și complexe. Mandatele cheie au vizat, în special, zona de restructurări, reorganizări post fuziune, transferuri de business, precum și asistență în contextul renegocierii contractelor colective de muncă.

Anca Atanasiu, Managing Associate Băncilă, Diaconu si Asociatii

 
 
Ca urmare a relaxării restricțiilor impuse de pandemia de COVID 19 și, ulterior, a ridicării stării de alertă, avocații specializați în Dreptul Muncii au primit în lucru proiecte dintre cele mai diverse, concentrate, în principal, pe zona de flexibilizare a relațiilor de muncă.Noile condiții existente pe piața muncii obligă angajatorii să-și schimbe strategia de personal și să îmbrățișeze ideea de flexibilitate.Tot mai multe companii iau în calcul asigurarea unui echilibru între viața personală și cea profesională prin acordarea posibilității angajaților de a își alege locul din care lucrează. De asemenea, se are în vedere îmbunătățirea randamentului și a eficienței angajaților prin introducerea de programe de lucru comprimate sau prin creșterea mobilității forței de muncă disponibile în cadrul organizațiilor mari și a multinaționalelor prin reintroducerea programelor de detașare transnațională.


„În majoritatea cazurilor, proiectele în care suntem implicați au, pe lângă componenta juridică care vizează asigurarea conformității cu legislația muncii, și o componentă de strategie și management al resurselor umane, precum și o latură fiscală. În aceste cazuri, proiectele sunt derulate de echipe multidisciplinare formate din avocați, consultanți fiscali și consultanți de business”, a declarat pentru BizLawyer Anca Atanasiu, Managing Associate Băncilă, Diaconu și Asociații.

Odată cu încetarea stării de alertă s-a înregistrat o efervescență destul de mare și în zona relațiilor colective de muncă. „Contractele colective de muncă care au fost prelungite prin efectul legii pe perioada stării de urgență și apoi a celei de alertă expiră în termen de 90 de zile de la data încetării stării de alertă. Astfel, până în luna iunie 2022, în situațiile în care contractele colective de muncă au fost prelungite în această manieră, angajatorii vor trebui să inițieze negocieri cu partenerii sociali pentru încheierea unor noi contracte. Negocierile trebuiau inițiate până cel târziu la sfârșitul lunii aprilie”, explică avocatul.
De asemenea, în ceea ce privește prestarea muncii în regim de telemuncă, încetarea stării de alertă atrage după sine și necesitatea ca angajatorii să își revizuiască și, după caz, să își adapteze documentația de telemuncă. Anca Atanasiu atrage atenția că pot exista situații în care angajatorii au dispus munca în regim de telemuncă prin decizie unilaterală, caz în care, odată cu încetarea stării de alertă, încetează și efectele acestor decizii, angajații având obligația să revină la locul de muncă stabilit prin contractul individual de muncă.  

„În ultima jumătate de an am asistat la o creștere a volumului de mandate care vizează identificarea și implementarea de măsuri de flexibilizare și eficientizare a muncii. Am observat că, în multe situații, prioritățile pentru companii în ce privește strategiile de personal sunt influențate de tendințele din piața muncii. Numeroase studii de piață au arătat că posibilitatea de a accesa programe de lucru flexibile, munca hibridă precum și deschiderea angajatorilor către alte forme de colaborare, pot fi elemente decisive în alegerea unui nou loc de muncă sau continuarea muncii la același angajator”, mai spune expertul Băncilă, Diaconu și Asociații.

În această perioadă, angajatorii sunt în continuare interesați de accesarea ajutoarelor financiare din partea statului, deși în momentul de față sunt puține situații în care statul român mai acordă sprijin de acest fel. Una dintre aceste situații o reprezintă posibilitatea ca angajatorii să solicite indemnizația de șomaj tehnic acolo unde activitatea lor a fost afectată de conflictul din Ucraina.

Anca Atanasiu mai arată că, în curând, companiile ar putea, de asemenea, beneficia de sprijin financiar și atunci când se confruntă cu situații de criză. „Un proiect de lege aflat în prezent în dezbatere la Senat prevede posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 80% din durata de muncă și reducerea corespunzătoare a salariului, dacă activitatea este redusă semnificativ ca urmare a existenței unor situații de criză. Situațiile de criză ar urma să fie declarate de autorități printr-o procedură reglementată”, argumentează avocatul.

Tendințele din piața muncii


Pe fondul acestor schimbări produse în ultimii ani, este evident că tendința identificată în ultimele luni pe piața muncii se îndreaptă spre programele de muncă flexibile, angajații nemaifiind atrași de muncă la birou după experimentarea muncii de acasă pe perioada pandemiei.

„Alternativ, există un interes mai ridicat pentru revenirea la birou, însă nu în spațiile convenționale, ci în medii de lucru de tip co-working sau într-un mediu mai relaxat, care să favorizeze creativitatea și să îmbunătățească comunicarea și transferul de know-how în cadrul echipelor de proiect. În timp ce unele companii au alocat deja în bugetele de investiții resursele financiare necesare pentru regândirea spațiilor de birouri tradiționale, altele sunt încă în faza de studiu de fezabilitate a acestor noi modele de lucru pentru a vedea dacă ele sunt compatibile cu specificul muncii”, menționează Anca Atanasiu.

Avocatul atrage atenția că anul în curs vine cu noi provocări determinate de schimbările legislative preconizate a avea loc în următoarele luni cu privire la avertizorii de integritate. „Aici ne referim la proiectul de lege care transpune directiva europeană privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și care se află momentan la Senat. Acest act normativ instituie noi obligații pentru companii în materia persoanelor care raportează încălcări ale legii, despre care au aflat într-un context profesional. Societățile care au peste 50 de angajați și societățile care activează în anumite domenii, indiferent de numărul de salariați, vor fi obligate să instituie canale interne de raportare a încălcărilor legii și să implementeze proceduri de raportare internă, proceduri care vor trebui să respecte o serie de exigențe specifice impuse de lege”, arată specialistul Băncilă, Diaconu și Asociații.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Anca Atanasiu consideră că noile reglementări vor avea impact atât pe segmentul de resurse umane, companiile având obligația de a armoniza documentația de HR existentă, cât și pe cea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul derulării investigațiilor ca urmare a sesizărilor formulate de avertizori. „În cel din urmă caz, companiile vor fi nevoite să se asigure că procedurile de raportare respectă principiul legalității și transparenței prelucrării datelor, sunt limitate cu privire la scopurile în care datele personale sunt utilizate și ulterior stocate, și, nu în ultimul rând, să implementeze măsuri tehnice și organizatorice care să asigure confidențialitatea și securitatea datelor colectate”, nuanțează avocatul.

        -----------------------------------------------------------------------------------
 
Marile provocări ale anului

Anca Atanasiu este de părere că anul acesta vine cu o serie de noi provocări și proiecte interesante.

Se poate vedea că se menține trendul de flexibilizare a relațiilor de muncă, companiile fiind în continuare interesate de soluții pentru a asigura echilibrul între viața personală și cea profesională a angajaților.

De asemenea, în anumite domenii de activitate, cum ar fi domeniul IT, se observă că angajatorii sunt din ce în ce mai dispuși să renunțe la raporturile de muncă tradiționale caracterizate prin subordonare și dependență față de angajator și să externalizeze anumite activități către prestatori de servicii. „Din nou, piața a fost cea care a generat această tendință, profesioniștii din domeniul IT fiind în principal interesați de o mai mare flexibilitate, atât în organizarea timpului de lucru și a locului din care este prestată activitatea, cât și în alegerea proiectelor și colaboratorilor”, arată Anca Atanasiu.

Numeroși clienți le solicită avocaților să analizeze dacă, pentru anumite tipuri de proiecte sau activități, pot colabora cu terți contractanți, societăți sau persoane fizice autorizate, în detrimentul angajărilor directe.

„Considerăm că astfel de structuri prezintă o serie de provocări inerente, atât din perspectiva legislației muncii, cât și din perspectivă fiscală, ce decurg din riscul de recalificare a relației de colaborare ca fiind, în fapt, o relație dependentă. Pentru astfel de mandate, lucrăm în echipe multidisciplinare în care implicăm avocați și consultanți fiscali și analizăm cu atenție dacă noile structuri de colaborare prezintă riscuri juridice și fiscale prin raportare la modelul de business sau obiectul de activitate. Detașările (inclusiv cele transnaționale) au redevenit de interes pentru clienții noștri după o perioadă de aproximativ doi ani în care, în contextul pandemic, numărul acestora s-a redus semnificativ. Recent, legislația privind detașările transnaționale a fost modificată prin adăugarea unor clarificări mult așteptate în domeniul transportului rutier internațional. Astfel, șoferii care desfășoară transport internațional de mărfuri sau persoane pot fi considerați detașați în anumite situații, angajatorii fiind obligați ca, pe perioada detașării, să le asigure acestora cel puțin remunerația minimă aplicabilă în statul gazdă. Aceste schimbări legislative, precum și noua amnistie fiscală cu privire la diurnele acordate pe perioada detașărilor în afara țării au determinat necesitatea reconsiderării de către companii a structurilor de remunerare a șoferilor precum și conceperea unor proceduri de lucru interne de identificare a perioadelor de detașare și de raportare a acestora”, detaliază Anca Atanasiu.

          --------------------------------------------------------------------------------

Proiecte diverse și complexe

În ultimul an, echipa de Dreptul Muncii a avut în lucru proiecte diverse, dar și complexe. Mandatele cheie au vizat, în special, zona de restructurări, reorganizări post fuziune, transferuri de business, precum și asistență în contextul renegocierii contractelor colective de muncă.

În majoritatea cazurilor, proiectele au fost derulate de echipe multidisciplinare formate din avocați, consultanți fiscali și consultanți de business. „O foarte bună organizare, comunicarea permanentă între echipele de proiect și înțelegerea și însușirea rolurilor sunt esențiale pentru un proiect de succes”, consideră Anca Atanasiu.

Avocatul menționează că unul dintre cele mai provocatoare mandate a fost acela în care echipa a acordat asistență juridică în cadrul unui proiect de reorganizare post fuziune, asistență care a vizat atât faza de concepție (conceperea unei noi organigrame a forței de muncă în scopul eficientizării echipelor de lucru și a simplificării execuției), cât și etapa de implementare și operaționalizare a transformării organizatorice.  „Complexitatea proiectului a fost dată de specificul sectorului de activitate al clientului, de problemele particulare care au decurs din necesitatea de a stabili o organizare a forței de muncă nouă și eficientă, dar și de prezența puternică a partenerilor sociali din cadrul organizației”, explică specialistul.

De asemenea, echipa de Dreptul muncii gestionează frecvent proiecte de asistență juridică în contextul restructurărilor urmate de concedieri. Avocații sunt de părere că este esențial pentru clienții Băncilă, Diaconu și Asociații să înțeleagă riscurile și implicațiile pe care concedierile individuale sau colective le pot avea într-un proces de restructurare, precum și importanța pe care o deține documentația de concediere pentru a evita riscul anulării acestora în instanță pe motive de nelegalitate.

„De regulă, clienții pe care îi asistăm nu au în vedere luarea unor măsuri radicale, cum ar fi reducerea drastică a numărului de personal sau încetarea activității. În multe cazuri am observat că există deschidere din partea companiilor în a explora alternativele la concediere, cum ar fi conceperea unor planuri de plecări voluntare prin care angajații care încetează relațiile de muncă din proprie inițiativă sau prin acord, beneficiază de compensații mai avantajoase decât în cazul concedierilor. Din experiența noastră, sunt puține cazurile în care concedierile dispuse ca urmare a restructurărilor evoluează în situații litigioase. Unul dintre scopurile asistenței juridice oferită clienților noștri în etapele premergătoare restructurării este tocmai acela de a identifica și, pe cât posibil, elimina riscurile unui potențial litigiu între angajat și angajator. Astfel, în cadrul asistenței oferite, ne asigurăm că noua structură organizatorică a societății respectă exigențele legii, iar riscurile legate de apariția unui potențial litigiu sunt reduse la minim. În cazul în care există neînțelegeri sau plângeri din partea angajaților, putem oferi asistență și în soluționarea conflictelor dintre părți pe cale amiabilă”, precizează Anca Atanasiu.

Din punctul său de vedere, încetarea relațiilor de muncă cu membrii top managementului sau, în general, cu persoane care ocupă poziții de conducere este, în general, un proces complex și de lungă durată. „În majoritatea cazurilor, decizia de încetare vine ca urmare a unei investigații efectuate în cadrul companiei cu privire la activitatea managerului. În majoritatea cazurilor, decizia de încetare vine ca urmare a unei investigații efectuate în cadrul companiei cu privire la activitatea managerului. Există situații în care unul sau mai mulți salariați formulează o plângere la adresa managerului sau sesizează activități neconforme cu politicile interne sau care încalcă legea. Astfel de investigații pot fi de asemenea derulate atunci când mandatul directorilor expiră prin ajungerea la termen, caz în care companiile doresc să verifice activitatea desfășurată, înainte ca aceștia să fie descărcați de gestiune”, susține avocatul.

Experții Băncilă, Diaconu și Asociații au oferit asistență clienților în toate situațiile descrise mai sus. „În unele cazuri am fost implicați încă din etapa de investigație iar, în altele, în etapa de identificare a temeiurilor legale de încetare a contractelor și, ulterior, de punere în aplicare prin întocmirea documentației de încetare. Pentru că vorbim de persoane care dețin poziții cheie cu acces la informații confidențiale, cum ar fi know-how sau secrete comerciale, asistența noastră furnizată companiilor a avut în vedere atât implementarea unor mecanisme care să asigure protecția informațiilor confidențiale și după încetarea relației de muncă, prin încheierea de acorduri de neconcurență, cât și securizarea personalului rămas în companie, prin intermediul angajamentelor de tip non-solicitation” mai spune avocatul.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.O practică într-o dezvoltare continuă

Practica de Dreptul muncii a firmei Băncilă, Diaconu și Asociații a cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare continuă nu numai în ceea ce privește volumul, diversitatea și complexitatea proiectelor, ci și în ceea ce privește componența echipei.

În ultimii patru ani echipa firmei și-a dublat numărul de avocați, ajungând astăzi la șase avocați specializați în această arie de drept.

Coordonatorul echipei este Anca Atanasiu, Managing Associate cu o experiență de peste 13 ani în domeniu, dobândită în cadrul mai multor societăți de avocați de renume prezente atât pe piața locală, cât și pe cea internațională, dar și în cei peste șapte ani de când face parte din echipa societății Băncilă, Diaconu și Asociații.

Anca a oferit, de-a lungul timpului, asistență juridică în proiecte de Dreptul muncii dintre cele mai diverse: proiecte de tip „due diligence”, transfer de angajați, detașare internațională, concedieri individuale și negocieri cu privire la încetarea contractelor de muncă cu angajați cheie precum și consultanță cu privire la probleme de dreptul muncii pe care clienții le întâlnesc în activitatea lor de zi cu zi.

Anca publică în mod regulat articole de specialitate și este invitată să vorbească pe teme de actualitate în domeniu la diferite evenimente, conferințe sau în media.

În plus, ea are experiență și în domeniul protecției datelor cu caracter personal, deținând o certificare din partea IAPP de tipul CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/Europe.

Nucleul echipei de dreptul muncii este format din doi avocați experimentați și dedicați: Ana Flueran, Senior Associate cu peste cinci ani experiență, și Alexandra Păduraru, Senior Associate cu mai mult de patru ani de experiență.

„Echipa noastră de Dreptul muncii lucrează în mod integrat cu departamentul de consultanță fiscală al EY România specializat în oferirea de consultanță specifică persoanelor fizice (impozit pe venit și contribuții sociale). Mai mult, având în vedere faptul că societatea noastră de avocați este membră a societăților din grupul Ernst & Young Global Ltd și face parte din rețeaua globală EY Law prezentă în mai mult de 90 de jurisdicții, avocații noștri se găsesc, nu de puține ori, în situația de a lucra împreună cu avocați din alte jurisdicții pe proiecte strategice multi-jurisdicționale. Astfel, suntem în măsură să oferim clienților noștri servicii de consultanță complete, printr-o abordare integrată ce are în vedere în același timp aspectele legale, fiscale și de business. Acest lucru se traduce în oferirea de asistență personalizată și competitivă din punct de vedere al costurilor, ceea ce ne diferențiază pe piața serviciilor juridice din România de alți competitori”, punctează Anca Atanasiu.

Avocatul subliniază faptul că serviciile juridice furnizate de echipa pe care o coordonează sunt, în primul rând, caracterizate de un nivel ridicat de seriozitate, profesionalism si o foarte bună pregătire în domeniul juridic. „Însă, principalele atuuri ale echipei sunt coeziunea și, în special, mediul de lucru care favorizează performanța. Nu este un secret faptul că o persoană care lucrează cu plăcere, într-un mediu în care se simte apreciat și încurajat, poate să atingă un nivel optim de performanță profesională. Suntem norocoși să avem o astfel de situație în echipa noastră. Astfel, putem oferi clienților noștri servicii de calitate, rapid, cu o abordare ‘hands-on’ ”, conchide profesionistul Băncilă, Diaconu și Asociații.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 202 / 6149
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Țuca Zbârcea & Asociații, alături de UNTOLD Universe în tranzacția cu Mozaik Investments
Filip & Company a asistat Mozaik Investments în achiziția unui pachet minoritar de acţiuni în cadrul UNTOLD Universe
D&B David și Baias, prin Sorin David, Partener Coordonator, a asistat fondul de investiții Broadhurst în vânzarea VelPitar către grupul Bimbo
Relocarea unui business în Dubai, proiect explicat de Casiana Dușa, avocat senior specializat în consultanţă de business în România și Orientul Mijlociu, certificată în drept islamic, și Olga Petz, managerul companiei Casa Concrete, care a pus Emiratele Arabe Unite pe harta expansiunii. Cum arată planul de intrare pe o piață nouă, care sunt elementele cheie și cum te poate ajuta consultantul bine ales
CMS își mărește echipa din București prin cooptarea a trei avocați. Horea Popescu, Managing Partner: Echipa CMS din București a avut o activitate intensă în 2022, iar anul 2023 se anunță a fi la fel de puternic
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv | Consultanță
CMS, alături de Alpha Bank în proiectul finanţării de cca. 70 mil. €, acordată eMAG. Ana Radnev (Partener CMS), evidențiată pentru soluțiile multi-jurisdicționale oferite
Avocații ZRVP obțin o nouă victorie pentru Agenția Națională pentru Resurse Minerale într-un arbitraj internațional ICC Paris | Tribunalul arbitral a admis pretenții de 10,1 mil. USD, plus dobânzi. Cosmin Vasile (Managing Partner) și Cosmin Cojocaru (Partner), în prima linie
Firma maghiară BLS-CEE își marchează prezența în România prin cooptarea unei echipe de avocați din București. Iulia Berea, noul partener local: ”Am construit în timp o expertiză comună, care să ne permită asistarea transnațională a clienților. Ne dorim ca, alături de colegii de la BLS, să avem o creștere organică a portofoliului comun de clienți în următorii ani”
Glodeanu Partners, boutique de avocatură cu focus specific pe proiecte de energie regenerabilă, a fost implicată în peste 20 de astfel de tranzacții în 2022. De vorbă cu partenerii firmei despre echipă, proiecte, ”clienți cheie”
LegiTeam | GNP Guia Naghi & Partners is recruiting Lawyers, 3-5 years’ experience (Competition, Litigation and Employment)
Reff & Asociații | Deloitte Legal a obținut la ÎCCJ o soluție de referință care confirmă că dobânzile aferente unui ajutor de stat returnat către bugetul național intră în sfera de aplicare a amnistiei fiscale
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...