ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Practica de achiziții publice de la GNP Guia Naghi & Partners păstrează o proporție echilibrată între consultanța în participarea la proceduri și soluționarea contestațiilor ̸ litigiilor. De vorbă cu experții firmei despre asistența acordată clienților și proiectele cheie din această arie | Manuela Guia, Managing Partner: Așteptarea noastră este să avem de-a face cu spețe din ce în ce mai diverse și complexe

10 Ianuarie 2024   |   Ștefania Enache

Practica de achiziții publice de la GNP Guia Naghi & Partners păstrează o proporție echilibrată între consultanța în participarea la proceduri și soluționarea contestațiilor ̸ litigiilor. De vorbă cu experții GNP Guia Naghi & Partners despre asistența acordată clienților și proiectele cheie din această arie. Manuela Guia, Managing Partner: Așteptarea noastră este să avem de-a face cu spețe din ce în ce mai diverse și complexe

Manuela Guia (Managing Partner), Octavian Adam (Partener) si Tudor Nacev (Managing Associate) - GNP Guia Naghi & Partners

 
 
La nivelul GNP Guia Naghi & Partners, practica de achiziții publice a cunoscut anul acesta o evoluție semnificativă, munca avocaților adaptându-se la cerințele în continuă schimbare impuse de cadrul legal, dar și la nevoile clienților firmei.„Consultanța legată de participarea la proceduri de achiziție publică a reprezentat o bună parte din proiectele din practica noastră în această arie din acest an. Ne-am concentrat pe oferirea de servicii de consultanță specializată pentru clienții noștri, asistându-i în toate etapele proceselor de achiziții publice. Serviciile noastre au fost prestate atât pentru operatori economici care participă în cadrul procedurilor de achiziții publice, cât și pentru entități contractante din varii industrii”, menționează Manuela Guia, Managing Partner GNP Guia Naghi & Partners.


În 2023, echipa de avocați a soluționat cu succes pentru clienți și un număr semnificativ de contestații și litigii în proceduri de achiziții publice. Firma a oferit asistență în rezolvarea eficientă a disputelor, în scopul de a economisi resurse și a menține relațiile pozitive cu autoritățile contractante și ceilalți participanți la proceduri. „Prin această proporție echilibrată între consultanța în participarea la proceduri și soluționarea contestațiilor / litigiilor putem spune că oferim clienților noștri o gamă completă de servicii juridice în domeniul achizițiilor publice”, arată Octavian Adam, Partener GNP Guia Naghi & Partners.

Ca urmare a unei cereri tot mai mari din partea clienților pentru asistență specializată în această arie complexă, echipa firmei a fost implicată activ în gestionarea unui număr considerabil de proiecte diverse în cadrul acestui an. „Putem constata faptul că există o cunoaștere mai bună de către clienți a faptului că în domeniul achizițiilor publice există termene foarte specifice (de multe ori strânse) în care se pot realiza anumite acțiuni, astfel încât suntem implicați din ce în ce mai mult în proiecte de oferire a consultanței încă din faza incipientă a procedurilor de achiziții”, subliniază Tudor Nacev, Managing Associate GNP Guia Naghi & Partners.
Mandate cu grad înalt de complexitate

Multe dintre mandatele lucrate au provenit de la clienții existenți cu care firma de avocatură a dezvoltat relații solide de-a lungul timpului. „Acești clienți au solicitat asistență continuă în domeniul achizițiilor publice, bazându-se pe experiența și expertiza anterioară oferită de echipa noastră, iar o altă parte considerabilă din mandate a provenit din recomandări și referințe de la clienți mulțumiți sau de la parteneri din industrie”, explică Manuela Guia.  

În plus, firma de avocatură a fost implicată în proiecte finanțate prin PNRR. Cele mai multe dintre acestea au fost în domeniul sănătății, dar au existat mandate și din alte sectoare. „Spre exemplu, am fost implicați în diverse proceduri de atribuire pentru construirea/renovarea/dotarea spitalelor, finanțate din PNRR. În acest sens, am ajutat clienți în clarificarea anumitor aspecte și identificarea de soluții pentru participarea în cadrul procedurilor. Facem precizarea că aceste tipuri de achiziții sunt foarte complexe, presupun achiziția unei multitudini de produse și servicii în cadrul aceleiași proceduri, pentru care pot fi necesare diferite autorizații sau licențe. Considerăm că demararea unor proiecte finanțate prin fondurile disponibile prin PNRR în diferite arii de importanță la nivel național este de natură să sporească numărul de achiziții publice deoarece, până la urmă, prin PNRR pot fi lansate niște proceduri de achiziții care, în lipsa acestor fonduri, nu s-ar fi realizat. Astfel, așteptarea noastră este să avem de-a face cu spețe din ce în ce mai diverse și complexe”, punctează interlocutoarea BizLawyer.

Gradul înalt de complexitate în mandatele primite în acest an provine din diverse aspecte specifice acestui domeniu, precum varietatea de sectoare de activitate, cum ar fi sănătate, energie, infrastructura, construcții etc., deoarece diversitatea acestor sectoare impune o înțelegere aprofundată a specificului fiecărui domeniu.

De altfel, în ultimul an avocații GNP au asistat clienți în cadrul procedurilor organizate de Ministerul Sănătății pentru achiziția de medicamente, pentru implementarea programelor naționale de sănătate.

De asemenea, echipa firmei de avocatură a asistat cu succes o entitate contractantă din domeniul energiei electrice, în proceduri variate de dezvoltare a rețelei de contorizare a consumului de energie la clienții finali, până la achiziționarea de noi sisteme digitale și de servicii de instalare și mentenanță sau proceduri proprii, aflate sub pragurile de notificare către Comisia Europeană.

În plus, profesioniștii GNP au asistat cu succes o serie de jucători importanți de pe piața gazelor naturale și petrol, în proceduri complexe de prestare a serviciilor de extracție, precum și în proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport al gazelor în România.

De asemenea, GNP a acordat asistență și în cadrul unei mari proceduri de licitație pentru implementarea la nivel național a unei infrastructuri de reciclare, proiect finanțat din PNRR.

Totodată, firma s-a implicat în proiecte care au implicat necesitatea ajustării prețurilor în contracte de achiziție publice aflate deja în derulare. „Această modificare a fost determinată de majorarea cheltuielilor directe și indirecte ale operatorilor economici contractanți, inclusiv a costurilor cu forța de muncă determinate de modificări legislative, în contextul majorării salariului minim brut de bază în anumite sectoare de activitate, și de majorarea prețurilor la materiile prime în contextul creșterii inflației și în contextul situațiilor geopolitice complicate. Cu privire la acest aspect, avem în vedere și multitudinea de acte normative care au reglementat posibilitatea de ajustare a prețurilor din ultimii ani. În aceste cazuri, am abordat fiecare situație cu atenție pentru a asigura că ajustările propuse sunt conforme cu reglementările specifice din domeniul achizițiilor publice. Am colaborat strâns cu clienții noștri pentru a evalua temeinic motivele ajustărilor de preț și am dezvoltat strategii juridice și tactici pentru a negocia sau argumenta modificările dorite”, detaliază Tudor Nacev.

În contextul intensificării activității în sectorul achizițiilor, pe masa de lucru a avocaților s-au aflat o serie de mandate care au implicat gestionarea contestațiilor în cadrul procedurilor de achiziție publică și litigii legate de plângeri împotriva deciziilor CNSC. „Putem spune că serviciile noastre acoperă și contestații și plângeri în faza anterioară termenului limită de depunere a ofertelor, atunci când se atacă documentația de atribuire (e.g., caietul de sarcini, fișa de date, răspunsuri ale autorității contractante la solicitările de clarificări). Aceste contestații au totuși o pondere mai mică. Majoritatea contestațiilor în care asistăm clienții noștri au în vedere raportul proceduri (i.e., clasamentul realizat de autoritatea contractantă și deciderea câștigătorului). În ceea ce privește litigii privind executarea contractelor, putem spune că am asistat clienți în mai puține astfel de proiecte. În orice caz, aceste litigii sunt judecate de instanțele civile, nu de CNSC sau de completele specializate de achiziții de la instanțe”, subliniază Octavian Adam.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Schimbări legislative periodice

Peisajul legislativ al achizițiilor publice este caracterizat de schimbări periodice care sunt adoptate cu regularitate, menite să ajusteze regulile în funcție de cerințele pieței și de standardele europene.

Tudor Nacev amintește faptul că, în ultimii ani, au fost adoptate mai multe modificări ale legislației privind achizițiile publice în încercarea de a îmbunătăți eficiența, transparența și concurența în aceste proceduri. „Pe de-o parte, se pot observa schimbări pozitive ale cadrului legislativ, precum eforturile în alinierea cu normele europene în domeniul achizițiilor publice, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea standardelor și practicilor în acest sector și utilizarea tehnologiilor informaționale pentru a facilita procedurile de achiziții publice, contribuind la accelerarea acestor proceduri. Cu toate acestea, legislația rămâne pe alocuri ambiguă, iar unele autorități contractante pot întâmpina dificultăți în aplicarea eficientă a procedurilor, fie din cauza lipsei de personal specializat, fie din cauza neclarității legislative, ceea ce poate îngreuna participarea la proceduri pentru unele companii. Din nefericire, aceste nereguli pot conduce la contestații și plângeri, afectând semnificativ termenele de finalizare a unei proceduri de achiziții publice și uneori chiar finalizarea procedurii (e.g., unele autorități ne mai reluând proceduri anulate de CNSC de exemplu)”, comentează avocatul.

Profesioniștii firmei au contribuit la dezvoltarea de ghiduri menite să stabilească bune practici în diferite industrii. Avocatul GNP mai spune că ghidurile acestea sunt realizate prin colaborarea industriei (i.e., asociații profesionale) cu ANAP și au rolul de a oferi autorităților contractante și operatorilor economici o mai bună înțelegere a modalității în care legislația achizițiilor publice se aplică luând în considerare diferite elemente specifice industriei (e.g., cum trebuie definit obiectul unei proceduri sau a unui lot, care sunt cerințele minime tehnice și de autorizare pentru prestarea anumitor activități etc).GNP oferă asistență completă în proiectele de achiziții publice


Echipa de consultanță în achiziții publice este compusă din Manuela Guia, Managing Partner, Tudor Nacev, Managing Associate, Alina Stoica, Senior Associate și Teodora Marin, Junior Associate.

Echipa de litigii specializată în achiziții publice este compusă din Octavian Adam, Partner, Violeta Geru, Managing Associate, Roxana Petre, Associate, și Mălin Unguru, Junior Associate.

Cele mai multe proiecte sunt coordonate multidisciplinar, pentru a asigura diminuarea tuturor riscurilor și pentru a lua toate măsurile de prevenție în vederea securizării intereselor clienților.

În afară de colaborarea dintre echipa de consultanță și echipa de litigii, specializate în achiziții publice, multe proiecte au, de exemplu, implicații și din perspectiva dreptului concurenței. În acest caz, echipei multidisciplinare i se alătură și echipa de concurență GNP, coordonată de Otilia Vilcu, Partner.

Tudor Nacev menționează faptul că serviciile oferite acoperă aspecte precum pregătirea documentației, evaluarea și negocierea contractelor și asigurarea conformității cu reglementările relevante, renegocierea clauzelor și adaptarea contractelor la schimbările din mediul de afaceri sau legislative.

Echipa de profesioniști din cadrul GNP se detașează în peisajul avocaturii de business datorită creativității și abilități de a găsi soluții chiar și în situațiile cele mai complexe. „Pragmatismul nostru și capacitatea de a identifica soluții eficiente, evitând procedurile laborioase atunci când este posibil conform reglementărilor specifice domeniului, sunt de asemenea apreciate de către clienți. În plus, relația noastră față de clienții este construită pe încredere și transparență. Suntem conștienți că fiecare caz este unic, iar abordarea noastră se adaptează nevoilor specifice ale fiecărui client. Comunicarea deschisă și colaborarea strânsă cu aceștia sunt aspecte cheie ale modului în care gestionăm fiecare proiect. Expertiza noastră în domeniul achizițiilor publice nu se rezumă doar la aspectele legale, ci se extinde și asupra înțelegerii profunde a pieței și a dinamicii sale. Aceasta ne permite să oferim clienților noștri nu doar asistență juridică, ci și sfaturi strategice informate, cu scopul de a le maximiza șansele de succes în orice context. Suntem dedicați să fim partenerii de încredere ai clienților noștri, oferindu-le nu doar soluții legale, ci și o viziune strategică în complexitatea procedurilor de achiziții publice”, susține Managing Partner - ul GNP.

Pentru anul următor, GNP și-a propus să consolidere și să extindă expertiza domeniul achizițiilor publice, continuând să ofere soluții juridice de încredere și inovatoare. Avocații sunt pregătiți să facă față provocărilor complexe ale acestui domeniu în continuă dezvoltare. „Cu privire la dezvoltarea noastră în domeniul achizițiilor publice, ne concentrăm continuu pe consolidarea experienței noastre prin specializare avansată atât teoretică, cât și practică, pentru a răspunde provocărilor în mod eficient. Prin colaborarea strânsă cu clienții noștri, ne angajăm să oferim soluții inovatoare, aliniate la standarde înalte profesionale”, încheie Manuela Guia.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 94 / 1697
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Reff & Asociații și Deloitte România au asistat proprietarii Expo Market Doraly în vânzarea integrală a parcului comercial către dezvoltatorul imobiliar WDP
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Mihai Rotaru, Deputy legal director – head of legal consultancy department - Banca Transilvania: ”În zilele noastre nu prea mai există domenii în care să poți crește un business ignorând latura juridică a afacerii. La modul general, cred că vom vedea din ce în ce mai mulți juriști în ipostaze diferite decât cele uzuale, de tehnicieni ai dreptului, în postura de antreprenori și fondatori în business-uri diverse, în echipe de design thinking, în echipe de dezvoltare produse și aplicații IT și, de ce nu, chiar cumulând toate aceste calități”
MPR|Partners asistă cu succes Verde Magnesium într-un important proiect minier. Trei parteneri în echipa de proiect coordonată de Dana Rădulescu
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat stagiar | Litigii
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează avocați cu experiență | Litigii
LegiTeam: Mitel & Asociații recrutează avocați definitivi pentru Departamentul de Real Estate & Construction
Efervescență în activitatea avocaților specializați în fuziuni și achiziții de la Stratulat Albulescu, cu 15 proiecte de M&A aflate în lucru. Firma a acordat consultanță în peste 40 de tranzacții anul trecut și își îmbunătățește constant poziția în directoarele internaționale pe această arie de practică | Silviu Stratulat, Managing Partner: ”Peste 50% dintre proiectele noastre de M&A provin din colaborarea cu firme internaționale de top, cu care avem deja o relație sudată”
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Minerva Ioniță, Head of Legal & Compliance Department în cadrul Arctic: În postura de avocat intern, respectul față de colegi și angajator, onestitatea, sunt principii care te definesc și te recomandă. Activitatea juridică nu este doar un job, ci este o vocație care implică o responsabilitate profundă față de sistemul juridic și client
Clifford Chance Badea a asistat PIB Group Europa în tranzacția care marchează debutul companiei britanice pe piața de brokeraj de asigurări din România. Ce avocați au făcut parte din echipa coordonată de Nadia Badea, Partener Clifford Chance
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție
Zamfirescu Racoți Vasile & Partners primește la Londra premiul Firma Anului în România pentru litigii de brevete, acordat de Managing IP. Alina Tugearu (partener): “Suntem mândri că proiectele pe care le-am derulat sunt remarcate de comunitatea internațională a profesioniștilor în proprietate intelectuală și că munca noastră primește o recunoaștere de un asemenea calibru. Premiul aparține în primul rând echipei care stă în spatele acestor rezultate remarcabile”
SIMION & BACIU câștigă distincțiile Firma Anului în Domeniul Mărcilor și Firma Anului în Domeniul Drepturilor de Autor și Desene în România în cadrul prestigioasei gale Managing IP EMEA. Ana-Maria Baciu (managing partner) a fost desemnată Practicianul Anului în România
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...