ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Practicile de litigii fiscale, civile și dreptul muncii de la D&B David și Baias au avut un volum de muncă impresionat în ultima perioadă. În cadrul acțiunilor de inspecție fiscală se observă o creștere a gradului de complexitate a tranzacțiilor analizate, spun avocații

02 Septembrie 2019   |   Ștefania Enache

Alături de echipele axate pe Corporate/M&A, Real estate, servicii financiare sau Concurență și practicile de litigii fiscale, civile și dreptul muncii au avut un volum de muncă impresionat în ultima perioadă.

De la stanga la dreapta: Sorin David, Partener Coordonator, Dan Dascălu - Partener, Litigii, Anda Rojanschi - Partener, Corporate/M&A, Ana-Maria Iordache - Partener, Litigii si Adrian Ster, coordonator al echipei de Dreptul Concurentei - D&B David si Baias

 
 
Cu o echipă de experți care s-a extins continuu, D&B David și Baias s-a impus ca una dintre cele mai active firme de avocaí de pe piața locală. La ora actuală, practicile casei de avocatură au în lucru multe proiecte semnificative, portofoliul de clienți cunoscând o dezvoltare constantă. Mai mult, în luna mai a acestui an, echipa de parteneri, formată din Sorin David, Partener Coordonator D&B, Dan DascăluLitigii, Anda RojanschiCorporate M&A, Ana-Maria IordacheLitigii (parteneri cu mai mult de 10 ani vechime în firmă), s-a întărit prin alăturarea avocatulul Adrian Șter, specializat în dreptul concurenței. Reamintim că Adrian Șter este noul coordonator al echipei de Dreptul Concurenței.


“Portofoliul de clienți, care include companii multinaționale din industrii precum petrol și gaze, telecomunicații, media, construcții, logistică, dar și afaceri antreprenoriale din domeniul serviciilor medicale sau distribuție bunuri de larg consum, precum și numărul de avocați au crescut constant, D&B David și Baias fiind permanent în top 10 societăți de avocatură din România. Investim în continuare efort și energie în consolidarea reputației noastre și a cotei de piață în ariile noastre tradiționale, Corporate/M&A, litigii fiscale, dreptul concurenței, dar și în dezvoltarea practicilor de drept imobiliar – Real Estate, GDPR, servicii financiare, dreptul muncii. Vedem o provocare în proiectele extrem de interesante pe care clienții ni le încredințează și încercăm în permanență să identificăm soluții pentru a-i sprijini în dezvoltarea afacerilor lor”, explică Sorin David, Partener Coordonator al D&B David și Baias.

Proiecte multe în zona litigiilor fiscale

Alături de echipele axate pe Corporate/M&A, Real Estate, servicii financiare sau Concurență și practicile de litigii fiscale, civile și dreptul muncii au avut un volum de muncă impresionat în ultima perioadă.

Aria care vizează litigiile fiscale este una importantă pentru D&B David și Baias. “În prima parte a anului 2019, au fost încheiate cu succes litigii în care clienții așteptau de o perioadă îndelungată finalizarea procedurilor judiciare în față Înaltei Curți de Casație și Justiție”, puntează Ana-Maria Iordache, Partener D&B David și Baias.

Printre clienții pentru care firma de avocatură a obținut hotărâri definitive favorabile se numără unul dintre actorii principali pe piață de retail din România. Pentru acest client, profesioniștii D&B David și Baias au obținut anularea unei decizii de impunere emisă de autoritățile publice locale cu o valoare aproximativă de 37,5 milioane lei reprezentând impozit pe clădiri, teren și taxa de afișaj, precum și accesoriile aferente. Proiectul a fost coordonat de Dan Dascălu, Partener și Mihail Boian, Avocat.


De asemenea, avocații au fost alături de unul dintre jucătorii principali ai pieței automotive pentru care D&B David și Baias a obținut anularea definitivă a deciziei de impunere emisă de organele fiscale centrale care stabilea în mod nelegal în sarcină societății obligații fiscale suplimentare de aproximativ 3,5 milioane lei reprezentând TVA. Proiectul a fost coordonat de Dan Dascălu și Mihail Boian.

Un alt mandat de succes a vizat un jucător important pe piața de retail pentru care D&B David și Baias a obținut o soluție definitivă din partea instanței supreme prin care autoritățile fiscale au fost obligate la plată unor dobânzi de întârziere în valoare de peste 4.5 milioane lei că urmare a rambursării cu întârzieri de peste 1,5 ani a taxei pe valoare adăugată. Proiectul a fost coordonat de Dan Dascălu și Ana-Maria Iordache.

O agendă încărcată a avut și echipa de litigii specializată în drept comercial a D&B David și Baias. Avocații au asistat și reprezentat cu succes unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de servicii de zbor și asistență la sol, într-un litigiu de răspundere delictuală cu o valoare de aproximativ 4,5 milioane euro, legat de un incident aviatic pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu, București-Băneasa. Din echipa care a acordat consultanță au făcut parte Dan Dascălu, Amelia Teis, Managing Associate și Maria Babu, Junior Associate.

De asemenea, echipa de litigii specializată în achiziții publice a asistat și reprezentat cu succes unul dintre furnizorii principali de arme, muniții și alte produse militare pentru instituțiile armate ale României, cu experiență de peste 12 ani în participarea la procedurile de achiziție de astfel de produse, într-un litigiu având ca obiect o cerere  de revizuire a unei decizii pronunțate în materia achizițiilor publice. “În judecarea plângerii împotriva unei decizii pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), instanța de judecată a introdus în cauză ofertantul declarat câștigător și a cărui ofertă nu a fost inițial contestată, anulând în integralitate raportul procedurii emis în cadrul unei proceduri de achiziție publică, deși prin contestația introductivă s-a solicitat doar anularea partială a acestuia în ceea ce privește oferta declarată neconformă. Noutatea și importanța soluției obținute de avocații noștri specializați în achiziții publice, cu experiență de peste 10 ani în această practică, constă în conturarea unei practici corecte, în sensul în care, în lipsa contestării inițiale a ofertei castigătoare, este inadmisibilă contestarea acesteia și introducerea în cauză a ofertantului declarat câștigător direct în calea de atac a plângerii”, precizează Dan Dascălu.
Din echipa care a acordat consultanță clientului au făcut parte Dan Dascălu, Amelia Teis, Maria Babu.Dreptul muncii, un department în continuă creștere

Și departamentul de Dreptul muncii a cunoscut o creștere importantă. Dan Dăscălu, coordonatorul echipei de specialiști care se ocupă de această arie de practică, amintește faptul că, în prima jumătate a anului 2019, o parte importantă a activitătii aferente practicii de dreptul muncii a vizat acordarea de asistentă juridică în legătură cu aplicarea OUG nr. 114/2018, în special cu privire la aplicarea salariului minim în domeniul construcțiilor.

“Derularea proiectelor legate de aplicarea OUG nr. 114/2018 presupune implicarea diferitelor arii de practică din cadrul D&B, mai exact a echipelor de dreptul muncii și drept societar, dar și a specialiștilor în taxe din cadrul PwC. De altfel, observăm din ce în ce mai des necesitatea unei colaborări strânse între echipele de dreptul muncii și drept fiscal, de exemplu în contextul abordării avute de organele fiscale în ceea ce privește tratamentul fiscal al diurnelor. O altă componentă semnificativă a practicii de dreptul muncii, în ultimul an, în contextul creșterii numărului de tranzacții, a constat în participarea la elaborarea a numeroase rapoarte de due diligence în materia dreptului muncii și a resurselor umane, colaborând în acest sens cu echipe de avocați din rețeaua globală PwC din mai multe jurisdicții, atât din Europa, cât și din Asia și America, dar și cu specialiști în resurse umane și taxe din cadrul PwC. În plus, D&B David și Baias acordă în mod constant asistență clienților cu privire la aspectele de dreptul muncii în situații de transfer de întreprindere. Tot în această primă jumătate de an, echipa de dreptul muncii a D&B a acordat asistență clienților atât în legătură cu restructurarea activitătii, cât și în legătură cu numeroase proceduri de cercetare disciplinară (inclusiv la nivel de top management, cu implicații semnificative), asigurând și asistență juridică ulterioară în fața instanțelor de judecată în cazul în care salariații în cauză au formulat cereri de anulare a deciziilor de sancționare disciplinară”, detaliază Partenerul D&B David și Baias.

Din echipa de Dreptul muncii, coordonată de Dan Dascălu, fac parte Ioana Cercel, Senior Associate, Sonia Bălănescu, Associate și Alexandra Barac, Associate.
Intră pe In-house Legal pentru mai multe articole despre Legal Manageri și proiectele lor
 

Activitate intensă în zona de litigii

Segmenul de litigii fiscale a fost unul activ, avocații având în derulare foarte multe proiecte. În această categorie intră serviciile de asistență juridică și reprezentare prestate în favoarea unei mari companii ce activează în industria producătoare de mașini în domeniul hidroenergiei cu privire la procedurile judiciare de anulare a unei decizii de impunere ce stabilește în sarcină societății obligații fiscale suplimentare în valoare de aproximativ 70 milioane lei constând în TVA, dobânzi și penalități de întârziere că urmare a reincadrarii de către autoritățile fiscale a formei operațiunilor derulate de societate, sub justificarea că această nu reflectă conținutul economic al tranzacțiilor. D&B David și Baias a obținut o hotărâre favorabilă în fața instanței de fond care a dispus anularea deciziei de impunere și urmează să asiste societatea în față instanței de recurs. Proiectul este coordonat de Dan Dascălu și Ana-Maria Iordache

Un alt proiect vizează serviciile de asistență juridică  și reprezentare prestate în favoarea unei companii ce activează  sectorul de real estate în cadrul procedurilor administrative judiciare privind anularea unei decizii de impunere prin care organele fiscale au stabilit obligații fiscale rezultate din aplicarea dispozițiilor legale în materia ajustării TVA.

“În fața instanței de fond, avocații D&B au obținut o soluție  care a constat în  anularea deciziei de impunere pentru suma de aproximativ 10 milioane lei constând  în TVA și accesorii aferente stabilite în mod nelegal de organele fiscale.  Problema a suscitat un real interes, întrucât dintr-o formulare improprie a legii în materia ajustării TVA antrenând,  în aceastră speță, problema prescripției raportat la momentul de timp și modalitatea în care se poate realiza ajustarea TVA în privința unui imobil-investiție. Avocații D&B urmează să asigure reprezentarea societății și în fața instanței de recurs”, subliniază Ana-Maria Iordache. Proiectul este coordonat de Dan Dascălu și Ana-Maria Iordache.

De asemenea, trebuie amintite serviciile de asistentă juridică și reprezentare prestate în favoarea uneia dintre cele mai mari companii din industria serviciilor și produselor de consum în vederea anulării unei decizii de impunere în valoare de aproximativ 13 milioane lei, constând în impozit pe profit și TVA împreună cu accesoriile aferente. ”Și de această dată problematica este una complexă și provocatoare provenind din zonă reglementărilor fiscale care instituie obligații specifice în sarcina acelor contribuabili care generează diferite tipuri de deșeuri din activitatea lor. În cadrul aceleeași spețe, avocații D&B solicită anularea deciziei de impunere inclusiv pentru ajustările operate nelegal de organele fiscale în cadrul analizei dosarului prețului de transfer, cu încălcarea principiilor OECD. Având în vedere perioada relativ îndelungată pe care o presupune parcurgerea integrală a procedurilor administrative și judiciare de anulare a actelor administrativ fiscale emise de autoritățile naționale, din perspectivă temporală se poate anticipa că finalizarea acestor proiecte să aibă loc în următorii 1,5-2 ani”, arată Ana-Maria Iordache.

“Un alt proiect interesant pe care echipa noastră specializată în achiziții publice și fonduri europene îl derulează în prezent are ca obiect acordarea de consultanță cu privire la aspecte prelitigioase ce vizează în egală măsură procedurile de atribuire a mai multor contracte de achiziție publică de către autoritatea contractantă, precum și aspecte legate de obținerea unor fonduri nerambursabile pentru realizarea unor lucrări de modernizare a sistemelor de irigații pentru care urmează să fie încheiate respectivele contracte de achiziție publică”, completează Dan Dascălu.

Echipa care se ocupă de ultimul proiect nominalizat este formată din Dan Dascălu, Amelia Teis, Alexandra Barac, Associate și Maria Babu, Junior Associate.

Dan Dascălu și Ana-Maria Iordache sunt de părere că, deși la începutul anului 2019 autoritățile fiscale au anunțat un val de inspecții ce urmau a fi realizate în cadrul unor operațiuni tematice (ex. operațiunea Iceberg, operațiunea Tomis), până în prezent nu s-a observat o intensificare masivă a activității de control, numărul inspecțiilor fiscale păstrându-se în limitele acțiunilor de control realizate și în anul anterior, fapt confirmat chiar de statistica ANAF. “Totuși, în cadrul acțiunilor de inspecție fiscală derulate în anul 2019 am observat o creștere a gradului de complexitate a tranzacțiilor analizate, precum și o tendință spre analiza unor aspecte în privința cărora autoritățile fiscale au o mai mare marjă de manevră în interpretarea legii, cum ar fi prețurile de transfer sau reîncadrarea formei tranzacțiilor verificate”, avertizează cei doi avocați.
Intră pe LadyLawyer.ro și află mai multe despre activitatea, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locală.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 1147 / 1363
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Studiul CMS European M&A 2023 - Număr record de tranzacții înregistrate anul trecut, în ciuda contextului economic dificil | Horea Popescu (Managing Partner, CMS România): Activitatea din regiune arată că jucătorii de pe piață se pot adapta cu ușurință la noile circumstanțe și că CMS este foarte bine plasată pentru a face față provocărilor și complexității care ne așteaptă
Avocații Mitel & Asociații vor asista o tranzacție imobiliară pentru un proiect major în zona de nord a Capitalei, cu o valoare de peste 500 mil. € | Ioana Negrea, Partener: 2023 va fi un an de așezare a segmentului de office, cu un grad mare de ocupare a clădirilor existente, cu noi dezvoltări și cu un apetit crescut al investitorilor pentru achiziția de clădiri finalizate. Va fi un an bun și pentru piața de retail, aflată încă în proces de expansiune
Legea privind protecția avertizorilor de interes public, decriptată de specialiștii firmei Mușat & Asociații. Legislația actuală consolidează și îmbunătățește protecția conferită persoanelor care efectuează raportări, spun avocații. Există însă riscul unor abuzuri în măsura în care prevederile legale nu sunt aplicate cu responsabilitate
Băncilă, Diaconu și Asociații s-a clasat pe cea mai înaltă poziție în topul societăților de avocatură din România specializate în taxe și dispute fiscale. Emanuel Băncilă (Partener): Recunoașterea ne obligă să venim în continuare cu soluții inovative care să cenzureze excesul de putere al autorităților fiscale
Deloitte România a asistat cea mai mare companie de panificație din lume, Grupo Bimbo, în intrarea pe piața din România prin achiziția Vel Pitar. Mai mulți avocați de la Reff & Asociații | Deloitte Legal, în echipa de proiect
LegiTeam | Popovici Nițu Stoica & Asociații recrutează avocați stagiari și definitivi (M&A, Corporate ̸ Commercial)
LegiTeam: MUȘAT & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Consultanță și Litigii
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Arbitrabilitatea disputelor (Powered by ZRVP)
LadyLawyer | Doamnele avocat dau forță echipei Stratulat Albulescu & Asociații, firmă în care dedicarea, creativitatea, perseverența, mediul de lucru și expunerea la proiecte de anvergură clădesc cariere solide. De vorbă cu avocatele firmei despre valori, decizii înțelepte și calități care pavează drumul spre succes
LadyLawyer | Lavinia Nucu, Head of Legal pentru România în cadrul CPI Property Group, avocat cu o carte de vizită impresionantă, trail-blazer pe piața din România în multe tranzacții high-profile din industria de real estate: Orice problemă, indiferent de anvergură, surmontată prin alinierea sinergiilor echipei, este un motiv de satisfacție profesională și întărește sentimentul de apartenență la o organizație de succes
Filip & Company a asistat grupul Digi la încheierea unui contract cu abrdn pentru finanțarea dezvoltării unei rețele de comunicații în sudul Spaniei. Ce avocați au lucrat în proiect
LegiTeam | Bulboacă & Asociații recrutează avocat (Finance & Banking)
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...